Au început să curgă amenzile pentru nerespectarea interdicțiilor în plină alertă de pestă porcină africană!

12/08/2017

* Au fost deja aplicate două sancțiuni contravenționale în valoare de 1.320 lei și o sancțiune de 9.000 lei * Este interzisă comercializarea suinelor în târguri Exploatațiile comerciale trebuie să respecte reguli stricte de biosecuritate

La nivelul județului Neamț, în conformitate cu instrucțiunile Autorității Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, este interzisă comercializarea porcilor în târgurile de animale. Această măsură, aplicată în toată țara, a fost luată pentru limitarea focarului de pestă porcină africană identificat în Satu Mare, în urmă cu câteva zile.

La nivel local, cu sprijinul IPJ Neamț, este necesara identificarea și stoparea activităților de comercializare a porcilor, activități de comercializare ce nu se realizează cu respectarea legislației sanitare veterinare și în acord cu interdicțiile dispuse de Autoritatea Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; informarea populației și a tuturor factorilor decidenți privind prezentele măsuri de profilaxie pentru pesta porcină africană. Față de cele prezentate anterior, DSVSA Neamț a transmis către administrațiile locale ce organizează târguri de animale măsura dispusă de ANSVSA de interzicere a comercializării porcilor în astfel de obiective, a demarat activități de control oficial în vederea implementării corecte a acestei măsuri în teritoriu, a informat administratorii exploatațiilor comerciale de suine și administratorii fondurilor cinegetice privind evoluția epidemiologică a pestei porcine africane în România, a informat populația, prin comunicate de presa în ceea ce privește măsurile de profilaxie pentru pesta porcină africană ce pot fi aplicate în exploatațiile non-profesionale și interdicția de comercializare a porcilor în târgurile de animale, a organizat activități de instruire cu reprezentanții exploatațiilor comerciale de suine și medicii veterinari ce activează la nivelul acestor obiective, a organizat instruirea administratorilor fondurilor cinegetice din județul Neamț, a organizat instruirea medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți, a distribuit materiale informative privind pesta porcină africană. Pentru nerespectarea legislației sanitare veterinare privind circulația animalelor s-au aplicat două sancțiuni contravenționale în cuantum de 1.320 lei“, ne-a transmis DSVSA Neamț, prin Biroul Comunicare și Relații Publice.

La nivelul exploatațiilor comerciale de suine (înregistrate/autorizate sanitar veterinar) trebuie respectate măsurile de biosecuritate prevăzute legislație. Or, pentru nerespectarea prevederilor legale privind asigurarea biosecurității în exploatațiile comerciale de suine, DSVSA Neamț a aplicat, zilele trecute, o sancțiune de 9.000 lei.

Măsuri de prevenție

În conformitate cu instrucțiunile transmise de Autoritatea Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, DSNVSA Neamț a transmis că, la nivelul județului Neamț trebuie respectate o serie de acțiuni cu rol profilactic. La nivelul exploatațiilor non-profesionale (gospodăriile populației): notificarea de către proprietarii de porci a medicului veterinar din localitate pentru identificarea (aplicarea unei crotalii) efectivelor de suine aflate în proprietate; a nu se intra în adăposturile în care se cresc porci cu încălțămintea și hainele cu care s-a mers pe stradă; este recomandat chiar ca, pentru dezinfecția la intrarea în adăpost, să se pună o tăviță cu paie îmbibate cu o soluție slabă de sodă caustică; creșterea porcilor să se facă în spații îngrădite, fără posibilitatea de a veni în contact cu porci străini de exploatație, cu mistreți sau cu proprietari străini care dețin porci domestici; porcii să nu fie hrăniți cu resturi alimentare/lături/spălături provenite de la carnea de porc gătită în familie; dacă există vânători în familie care aduc carne de mistreț, sub nici o formă să nu se dea porcilor apa provenită de la spălarea cărnii sau resturi de carne.

În cazul în care proprietarul de porci suspectează că un porc este bolnav, este imperios necesar să anunțe medicul veterinar de liberă practică împuternicit din localitate sau DSVSA Neamț.

Geanina NICORESCU