Reguli noi la plata pentru înverzire

07/01/2018

De la 1 ianuarie 2018 a intrat în vigoare noile reguli la schema de plată pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, înverzirea sau greening, cum i se spune. Anul trecut, în agricultura nemțeană, peste 200 de hectare au fost cultivate cu plante care intră la plata pentru înverzire. Plata pe înverzire reprezintă o sumă destul de consistentă pe hectar, pentru anul 2017 valoarea acestei subvenții fiind de 57,1745 euro/ha. Fermierii primesc banii europenei dacă respectă cele trei reguli: diversificarea culturilor, zona de interes ecologic (ZIE) și menținerea pajiștilor permanente. Fermele în care terenul este utilizat în principal pentru producția de iarbă, leguminoase, pășuni, orez sau pajiști permanente vor beneficia de scutire totală de obligația de diversificare a culturii, fără nici o condiție legată de limita superioară de 30 de hectare de teren arabil. Praguri maxime, zone de interes ecologic Fermierul trebuie să asigure cel puţin două culturi diferite dacă utilizează suprafeţe de teren arabil cuprinse între 10 şi 30 hectare. Cultura preponderentă trebuie să acopere maximum 75% din terenul arabil. Fermierul trebuie să asigure cel puţin trei culturi diferite dacă utilizează suprafeţe de teren arabil de peste 30 hectare. Dacă mai mult de 75% din suprafața exploatată de un fermier este cultivată cu orez, acesta nu mai este obligat să respecte pragurile maxime. Până la această modificare, era exceptată de la regula de diversificare a culturilor, doar suprafața agricolă acoperită în întregime cu culturi aflate sub apă o mare parte a ciclului de producţie. Fermele în care culturile leguminoase reprezintă o cotă substanțială vor beneficia de scutirea existentă în ceea ce privește zona de interes ecologic. Dacă terenul arabil al unei exploatații este mai mare de 15 ha, fermierul trebuie să se asigure că o suprafață care corespunde cel puțin unui procent de 5% din terenul arabil al exploatației este zonă de interes ecologic. Sunt considerate ZIE zonele cu strat vegetal, zone cu culturi fixatoare de azot, zone cu specii forestiere cu ciclu scurt de producție, zone împădurite, elemente de peisaj: garduri vii/fâşii împãdurite, arbore izolat, arbori în aliniament, grup de arbori/pâlcuri arbustive din zona de câmpie, margini de câmp, iazuri, rigole. Plante noi la plata pentru înverzire Au fost introduse trei noi tipuri de zone de interes ecologic, cele cultivate cu Miscanthus, Silphium perfoliatum și plante melifere. Miscanthus sau stuf chinezesc este o plantă energetică foarte rezistentă şi perenă. Fiind o plantă ierboasă sterilă, se înmulţeşte doar pe cale vegetativă, prin rizomi. Miscanthus- ul se plantează în primăvară şi o dată plantat poate rămâne în sol timp de cel puţin 20-25 de ani. În primul an de la plantare, stuful nu se recoltează, pentru că nu are randament economic, fiind lăsat pe teren. În primăvara viitoare, stuful chinezesc creşte, frunzele cad din nou în perioada de toamnă- iarna, oferind nutrienţi pentru sol dar şi o erbicidare naturală. Stuful se recoltează la începutul primăverii, iar ciclul se repetă în fiecare an. Silphium perfoliatum este o erbacee perenă, are flori asemănătoare cu floarea soarelui, care apar la mijlocul verii. Această plantă este foarte adaptată pentru a suporta condiții meteorologice extreme și condiții inospitaliere.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU