Din această lună, concediile se asigură obligatoriu la CAS!

05/01/2018

De la 1 ianuarie 2018, Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ aplică noi reguli pentru persoanele fizice care se asigură pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, modificări aduse unei ordonanţe de urgenţă emise de Guvern în urmă cu 12 ani, prin apariția unui act normativ publicat în Monitorul Oficial al României la finele anului 2017. Conform normativului, “Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2017 erau asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate pe bază de declaraţie de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii, pentru a beneficia de asigurare în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, începând cu data de 1 ianuarie 2018, sunt obligate să încheie contractul de asigurare prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Debitele privind contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii, datorată la bugetul Fondului naţional de asigurări sociale de sănătate şi neachitată până la data de 31 ianuarie 2018, de către persoanele fizice asigurate pe bază de declaraţie de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii, se recuperează de casele de asigurări de sănătate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală”. Dreptul la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate este condiţionat de plata unei contribuţii pentru asigurarea pentru concedii şi indemnizaţii în cota de 1%, aplicată asupra venitului lunar ales înscris în contractul de asigurare, care se face venit la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevăzute la concedii medicale şi indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii, pentru concedii medicale şi indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, pentru concedii medicale şi indemnizaţii pentru maternitate, pentru concedii medicale şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav, este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.
Geanina NICORESCU