Precizări de la CAS Neamţ pe fondul “situaţiei create la semnarea actelor adiţionale” Medicul de familie poate fi schimbat după 6 luni de la înscriere

08/01/2018

Reprezentanţii Casei de Asigurări de Sănătate solicită medicilor maximă responsabilitate faţă de pacienţii pe care-i au în îngrijire, “având în vedere situaţia creată la semnarea actelor adiţionale de prelungire pentru trimestrul I al anului 2018 a contractelor încheiate de furnizorii de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate”, a precizat CAS Neamţ, printr-un comunicat. Se ştie că, la nivel naţional, o parte dintre medicii de familie au refuzat semnarea actelor adiţionale cu CAS, în semn de protest faţă de ignoranţa cu care spun ei, că sunt trataţi de guvernanţi. În judeţul Neamţ toţi medicii de familie au semnat actele adiţionale de prelungire a contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate. Casa de Sănătate vine, totuşi, cu precizarea că, în relaţia cu medicii de familie, asiguraţii beneficiază, potrivit drepturilor reglementate de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, de Contractul-cadru pe anul 2017 şi de normele metodologice de aplicare a acestui act normativ, de pachetul de servicii de bază în caz de boală sau de accident, din prima zi de îmbolnăvire sau de la data accidentului şi până la vindecare. De asemenea, asiguraţii au, printre altele, următoarele drepturi: să beneficieze de pachetul de servicii de bază în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii; să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită; să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sănătate la care se asigură; să îşi schimbe medicul de familie ales, după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia, cu excepţia situaţiilor prevăzute în mod expres în Contractul-cadru.

Geanina NICORESCU