Nereguli în 23 din 25 grădiniţe verificate de comisarii pentru protecţia consumatorilor

13/10/2017

31 kilograme de carne şi caşcaval, retrase din bucătăriile unităţilor unde iau masa copiii!

O acţiune tematică de control întreprinsă de comisarii pentru protecţia consumatorilor din Neamţ în grădiniţele cu program prelungit, particulare şi de stat, au scos la iveală o serie de nereguli.
În acţiunea tematică de control au fost cuprinse un număr de 25 grădiniţe cu program prelungit din municipiile Piatra Neamţ, Roman, Târgu Neamţ si Savinesti, iar la un numar de 23 unităţi verificate au fost constatate abateri de la prevederile legale din domeniul protecţiei consumatorilor. În consecinţă au fost aplicate un număr de 23 avertismente, o amenda contraventionala in valoare 3000 lei şi s-au dispus măsuri de oprire temporara a cantitatii de 31 kg /316 lei carne tocata amestec , cascaval, carne de pasare – fara elemente de identificare / caracterizare; de asemenea s-a dispus remedierea deficienţelor constatate.
„Din totalul de 25 grădiniţe verificate, la data desfăşurării acţiunilor de control, la unele unitati ( 7) nu era finalizat procesul de luare la cunostinta si de semnare a contractelor de prestari servicii . Motivaţia nesemnării contractelor a fost legată de faptul că încă nu se desfăşuraseră şedinţele cu părinţii (acţiune la care urma să se prezinte structura anului şcolar, regulamentele de funcţionare şi ordine interioară, contractul de prestări servicii, disciplinele opţionale, după caz)”, a subliniat conducerea CJPC Neamţ.
Din analiza contractelor de prestări servicii încheiate şi/sau a celor în curs de finalizare, comisarii au depistat existenţa unor contracte de prestari servicii care :nu sunt specifice programului educaţional pentru preşcolari şi nu sunt înscrise în mod clar informaţii cu privire la serviciile de masă şi cazare; nu se respectă structura unui contract ( în sensul că nu sunt capitole distincte privind drepturile şi obligaţiile părţilor, termene şi modalităţi de plată, nu sunt înscrise tarifele pentru hrana zilnică a copiilor – de exemplu nu exista nici o menţiune referitor la “Obligaţiile instituţiei de învăţământ “ de a asigura cadrul adecvat pentru activitatea de servire a mesei în incinta grădiniţei cu respectarea tuturor prevederilor legale); în contract se stipulează – “nerespectarea din culpă de către părinte a obligaţiei privind achitarea contravalorii pentru alocaţia de hrană zilnică a preşcolarului constituie contravenţie şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare ”. De asemenea, la disciplinele opţionale pentru care s-a optat  nu a fost prezentat un contract de prestări servicii încheiat între conducerea grădiniţei, părinţi şi un profesor de specialitate pentru această activitate predată contracost.

Parchet aşchiat în clase, aparate de joacă periculoase în curtea grădiniţei

„În ceea ce priveşte asigurarea calităţii serviciilor de cazare , la grădinitele verificate, nu se respectă numărul maxim admis de 20 copii/grupă prevăzut în Ordinul Ministerului Educaţiei. Astfel, numărul de copii/grupă la aceste grădiniţe, variază între 22 – 31 copii. Nu se respecta numărul minim de grupuri sanitare corespunzătoare numărului de copii înscrişi, aşa cum sunt acestea prevăzute (cu câte 3 wc-uri faţă de minim 5 prevăzut şi 3 lavoare faţă de minim 5 prevăzut); poarta de la intrarea în curtea grădiniţei este nefuncţională ; pereţii clădirii în partea exterioară sunt deterioraţi şi astfel nu este asigurată siguranţa copiilor; în curtea grădiniţei nu este amenajat un spaţiu de joacă pentru copii sau pentru alte activităţi recreative; aparatele de joacă pentru copii amplasate în curtea grădinitei nu sunt complete, sunt recondiţionate necorespunzător, ceea ce ar putea afecta siguranţa copiilor dacă aceştia nu sunt atent supravegheaţi. De asemenea, în interiorul unei unităţi uşile din lemn sunt cu un grad de uzură ridicat; vasele wc nu sunt amplasate la dimensiunile prevăzute în actele normative, în vigoare, respectiv prevăzut : 45-55 cm, real : 66 cm. De asemenea, conform punctului de vedere transmis de către reprezentanţii Şcolii coordonatoare, există dificultăţi de natură tehnică privind amplasarea corectă a lavoarelor; sunt folosite lenjerii şi saltele foarte vechi, recondiţionate, dar cu un grad de uzură avansat. S-au mai găsit pavimente în dormitoare şi respectiv pe holuri acoperite cu parchet foarte vechi, cu lamele distanţate, aşchiat, ceea ce poate afecta siguranţa copiilor.

* Meniuri neavizate de personalul medical din unitate

Asigurarea calităţii serviciilor prestate pentru asigurarea hranei copiilor a fost un alt aspect verificat de comisari.
„În grădiniţele verificate s-au constatat următoarele abateri: nu erau completate graficele de înregistrare a temperaturilor pentru spaţiile frigorifice destinate păstrării alimentelor – materii prime lipsa cântarelor din dotarea blocului alimentar sau a verificării metrologice a acestora; unităţi care au în dotare feţe de masă din material textil dar nu se folosesc; unităţi în care nu se utilizează feţe de masă din material textil ;au fost identificate produse alimentare –materii prime, fara elemente de caracterizare (caşcaval, carne tocată amestec, carne de pasăre ); probe de preparate culinare servite nu erau etichetate; lipsa avizării meniurilor zilnice de către personalul medical din unitate şi a aprobării acesora de către conducatorul unitatii; lipsa afişării zilnice, la loc vizibil, a listei – meniu cu preparatele care urmau a fi servite în ziua curentă ; la majoritatea unităţilor de învăţamânt pentru preşcolari verificate, nu sunt afişate informaţii privind existenţa componentelor alergene în preparatele culinare servite”, a conchis conducerea CJPC Neamţ.

Geanina NICORESCU