“Învăţământul nemţean se confruntă cu unele constrângeri deosebite” Se prefigurează noi comasări de şcoli şi de clase

20/10/2017

Cauze: numărul redus de copii, abandonul şcolar, migraţia în străinătate cu familia

Lipsa de agenţi economici în rural va duce învăţământul profesional dual în urban, pe structura liceelor tehnologice

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ a efectuat o analiză riguroasă a situație rețelei de învăţământ, urmărind evoluția numărului de elevi, clase și unităţi şcolare pe perioada anilor 2015-2017, pentru fiecare zonă urbană şi rurală, iar concluziile sunt destul de îngrijorătoare. Sinteza relevă că dinamica în scădere a numărului de elevi a dus atât la reducerea numărului de școli, cât şi la organizarea învăţământului simultan acolo unde nu au putut fi constituite clase din copii cu aceeaşi vârstă, iar în perspectivă se întrevăd măsuri şi mai drastice. „Învățământul din județul Neamț se confruntă cu câteva constrângeri deosebite, dintre care enumerăm: scădere drastică a populației școlare, pe fondul unei populații cu o medie de vârstă din ce în ce mai ridicată; abandon școlar ridicat; migrația forței de muncă în interiorul tării și în străinătate. În ceea ce privește rețeaua școlară se prevede o reducere continuă a numărului de școli în special a structurilor. Reducerea numărului de copii va impune crearea de consorții școlare, de comasări și organizarea învățământului simultan, inclusiv la nivelul gimnazial. Lipsa de agenți economici viabili, în mediul rural, va avea ca efect implementarea învățământului profesional dual cu precadere în mediul urban, pe structura liceelor tehnologice”, a subliniat conducerea ISJ Neamţ, în Raportul privind starea învăţământului nemţean 2016-2017. Potrivit sursei citate, în anul şcolar 2016-2017 au fost cuprinşi într-o formă de învăţământ preuniversitar 74139 de copii şi elevi, cu aproape 600 de copii şi elevi mai puţini decât în anul şcolar 2015-2016. De altfel, dinamica populaţiei şcolare se află într-un proces de diminuare aproape constant de la un an la altul, se precizează în Raport, cu menţiunea că, dacă la nivelul învăţământului gimnazial şi liceal diminuarea numărului de elevi este mai puţin vizibilă, la nivelul învăţământului preşcolar şi primar diminuarea este mai accentuată. Au „dispărut” două unităţi cu personalitate juridică În anul școlar 2016-2017, rețeaua de învățământ de stat a județului Neamț a fost compusă din 141 de unități cu personalitate juridică (faţă de 143 unităţi în anul 2015-2016) și 200 de structuri, în total de 341 de unități de învățământ, la care se adaugă IȘJ, CCD si CJRAE. Cele 141 de unități cu personalitate juridică se clasifică în 40 de licee – din care 1 liceu special; 91 de școli gimnaziale; o școală postliceală sanitară de stat; 3 CSEIuri; un palat și 3 cluburi ale copiilor; un centru școlar sportiv; uncentru județean de excelență. Situația celor 200 de structuri este următoarea: 62 de școli gimnaziale; 70 de școli primare; 65 de grădinițe (46 de GPN, 19 GPP); un club al copiilor; două centre școlare sportive. Rețeaua de învățământ particular a fost compusă din 15 unități de învățământ, respectiv două licee (din care unul tehnologic); 5 școli postliceale sanitare; 8 grădinițe. În anul 2016-2017 s-a realizat comasarea/transferul pentru următoarele unități școlare: – Școala Gimnazială Slobozia, Roznov preluată ca structură de Liceul Tehnologic ”Gh. Ruset Roznovanu”, Roznov; Școala Gimnazială ”Otilia Cazimir”, comuna Horia preluată ca structură de Școala Gimnazială ”Carmen Sylva”, comuna Horia; Școala Gimnazială nr.1, comuna Cordun preluată ca structură de Școala Gimnazială nr.1 Pildești, comuna Cordun; Școala Gimnazială ”Nicolae Grigorescu”, Agapia preluată ca structură de Liceul Teologic ”Cuvioasa Parascheva”, Agapia; Școala Gimnazială Barticești, comuna Botești preluată ca structură de Liceul Tehnologic Nisiporești, comuna Botești; Liceului Teologic Romano Catolic ”Sfântul Francisc de Assisi” i s-a transferat Școala Gimnazială ”Costache Negri” de la Colegiul Tehnic ”Danubiana”; Liceului Teologic Ortodox ”Veniamin Costache” i s-au transferat Școlile Gimnaziale Lunca și Nemțișor de la Liceul Tehnologic ”Arhimandrit Chiriac Nicolau”, comuna Vînători Neamț. Se constată reducerea a două unități cu personalitate juridică, pentru anul școlar 2016-2017, respectiv Școala Gimnazială din comuna Doljești preluată ca structură de Școala Gimnazială ”Gh. Pătrașcu” Buruienești, comuna Doljești și Școala Gimnazială Nr.1 Piatra-Neamț absorbită de Liceul Teologic ”Sfinții Împărați Constantin și Elena” Piatra-Neamț. “Absorbţii” şi încadrare în normele aprobate În anul şcolar 2017-2018 au continuat comasările: Liceul Tehnologic ”Gh. Ruset Roznovanu” preia prin absorbție Școala Gimnazială Slobozia; Școala Gimnazială nr.1 Pildești preia prin absorbție Școala Gimnazială nr.1 Cordun; Horia – Școala Gimnazială ”Carmen Sylva” preia prin absorbție Școala Gimnazială ”Otilia Cazimir”; Liceul Teologic ”Cuvioasa Paraschiva” preia prin absorbție Școala Gimnazială ”Nicolae Grigorescu”; Liceul Tehnologic Nisiporești preia prin absorbție Școala Gimnazială Barticești; Seminarul Teologic ”Veniamin Costache” preia de la Liceul Tehnologic ”Arhimandrit Chiriac Nicolau” structurile Școala Gimnazială Nemțișor și Școala Gimnazială Lunca. Există şi o reducere, de 4 clase la învățământul profesional, anul I, respectiv 30 de clase față de 34 în anul școlar trecut, cauza fiind diminuarea populației școlare. După cum se prefigurează, se pregătesc, deja, pentru anul viitor, noi comasări de școli, licee din județ astfel încât să se poată face încadrarea în normele didactice aprobate de minister, dar și în masa bugetară pe care o are ISJ Neamţ la dispoziție, rezultată din finanțarea per elev…

Geanina NICORESCU