În curând, unităţi medicale mobile în Neamţ

08/03/2018

Rulotele ori autobuzele transformate în cabinete medicale vor rula prin sate, cu personal medical specializat

Mai este doar un pas până la legiferarea înfiinţării şi funcţionării cabinetelor şi unităţilor medicale mobile, extrem de utile mai ales în mediul rural, unde accesul bolnavilor la îngrijri medicale de urgenţă nu este tocmai facil. Pe site-ul Ministerului Sănătăţii este postat, spre dezbatere publică, proiectul de Ordin pentru aporobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor și unităților medicale mobile. “Acordarea serviciilor medicale de specialitate prin cabinete și unități medicale mobile contribuie la creșterea accesului populației adulte și copiilor din zonele defavorizate la servicii medicale de specialitate. În vederea funcționării, cabinetele și unitățile medicale mobile înființate și organizate în condițiile legii, trebuie să obțină autorizația sanitară de funcționare de la direcțiile de sănătate publică județene, în baza declarației pe propria răspundere a reprezentantului legal al cabinetului, referitoare la asigurarea conformării la prezentele norme privind structura funcțională și normele de igienă și sănătate publică. Inspecția Sanitară de Stat Județeană, verifică periodic respectarea condițiilor igienico-sanitare și a structurii spațiilor funcționale prevăzute pentru cabinetele și unitățile medicale mobile, în funcție de profilul de activitate”, se arată în Nota de fundamentare a normativului. Cabinetul medical mobil poate fi organizat de unităţi sanitare publice ori private, dar şi de fundaţii cu activităţi medicale ori culte religioase Cabinetul medical mobil este definit ca structură medicală mobilă organizată pe un autovehicul special amenajat – pe autobuz, rulotă ori tir, cu dotări minime, care se va deplasa în teritoriu împreună cu personalul medical, în vederea acordării serviciilor medicale în zonele rurale sau în zonele neacoperite de servicii medicale, în special copiilor și persoanelor defavorizate. Unitățile sanitare publice sau private, instituțiile publice din sistemul de sănătate, organizațiile non-profit, fundațiile și asociațiile cu activități medicale, asociațiile profesionale, cultele religioase, legal constituite, pot înființa și organiza în structura lor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, cabinete și unități medicale mobile. În vederea funcționării, cabinetele și unitățile medicale mobile de specialitate, inclusiv cabinetele mobile de medicină dentară și medicină școlară, trebuie să obțină autorizația sanitară de funcționare. Autorizația sanitară de funcționare se eliberează de către Direcția de Sănătate Publică Neamţ, în baza declarației pe propria răspundere a reprezentantului legal al cabinetului și unității medicale mobile referitoare la asigurarea conformării la prezentele norme privind structura funcțională, normele de igienă și sănătate publică. Autorizația sanitară de funcționare se vizează anual. Dovada îndeplinirii condițiilor minime de spațiu și a circuitelor funcționale în concordanță cu serviciile medicale furnizate, existența dotării minime necesare funcționării cabinetelor și unităților medicale mobile se verifică de către DSP. Pentru toate cabinetele și unitățile medicale mobile se eliberează câte o autorizație sanitară de funcționare distinct, iar reprezentantul legal al cabinetului medical mobil sau al unității medicale mobile are obligația de a notifica direcția de sănătate publică pe raza căreia funcționează, cu minimum 30 de zile înainte de perioada în care își va desfășura activitatea. Vor putea fi recoltate analize Potrivit normativului aflat în dezbatere pe site-ul Ministerului Sănătăţii, cabinetul sau unitatea medicală mobilă va avea în componența minimă sală tratament, minim 6 mp; spațiu de depozitare 1 mp; compartiment destinat recoltarii de probe, după caz; aparatură pentru sterilizarea instrumentarului, după caz; instrumentar; chiuvetă dotată cu apă curentă rece și caldă; în scopul asigurării lanțului de frig, cabinetul medical mobil va fi dotat cu geantă izotermă dotată cu termometru pentru transportul vaccinurilor și cel puțin o ladă frigorifică dotată cu termometru pentru transportul probelor biologice, în cazul în care au loc prelevări de fluide biologice și acestea nu sunt transportate de unități autorizate în acest sens. Dotarea minimă obligatorie necesară fiecărui cabinet și unitate medicală mobilă, în funcție de specialitate, va respecta specificul activității medicale desfășurate.

Geanina NICORESCU