Ce şcoli au curajul să introducă alternativa educaţională Step by Step?

27/11/2017

De ani de zile, acest sistem educaţional de excepţie este implementat în doar două unităţi
din Piatra Neamţ, Şcoala „Nicu Albu” şi Şcoala Gimnazială nr. 5
În învăţământul primar fiecare clasă Step by Step este normată cu două posturi de
învaţători
Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională (CEDP) a lansat către Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ şi unităţile de învăţământ preuniversitar oferta de extindere a alternativei educaţionale Step by Step pentru anul şcolar 2018 – 2019. În anul şcolar în curs, la nivelul judeţului Neamţ, din numărul total de clase stabilite în mediul urban, doar trei sunt cu alternativă educaţională Step by Step, respectiv două la Şcoala “Nicu Albu” Piatra Neamţ şi una la Şcoala nr. 5 Piatra Neamţ. Din păcate, în ultimi ani numărul acestor claselor de Step a rămas acelaşi, nicio altă şcoală nefiind interesată de sistemul educaţional de excepţie avansat de acest sistem. „Această ofertă este construită astfel încât să răspundă atât solicitărilor părinţilor cât şi interesului cadrelor didactice pentru calitatea interacţiunilor la nivelul clasei, având ca obiectiv susţinerea dezvoltării cognitive, emoţionale, sociale şi fizice ale fiecărui copil. CEDP promovează alternativa educaţională Step by Step de 22 de ani fiind permanent preocupat de susţinerea unui învăţământ de calitate, de respectarea principiilor şi specificului alternativei. Extinderea constantă a numărului de grupe şi clase şi menţinerea continuităţii programului în toţi aceşti ani au validat faptul că Step by Step este un program educaţional de succes apreciat de copii, părinţi şi cadre didactice fiind alternativa cu cea mai largă răspândire la nivel naţional”, au precizat reprezentanţii CEDP. Data limită pentru trimiterea cererilor de extindere este 15 februarie 2018. La nivel naţional, în anul şcolar 2017 – 2018 reţeaua Step by Step are 600 grupe învăţământ preşcolar din 178 grădiniţe din 38 de judeţe. În acelaşi an, 344 cadre didactice au participat la 11 sesiuni de formare în metodologia alternativei Step by Step pentru învăţământ preşcolar. De asemenea, sunt 613 clase învăţământ primar din 154 şcoli din 35 de judeţe, iar 451 cadre didactice au parcurs cursurile de formare în metodologia alternativei educaţionale Step by Step în 6 centre zonale de formare. În acest context, extinderea alternativei educţionale Step by Step în anul şcolar 2018 – 2019 presupune pregătirea cadrelor didactice în vederea aplicării metodologiei alternativei educaţionale Step by Step la standardele de calitate prevăzute în Instrumentul de dezvoltare profesională elaborat de ISSA; amenajarea spaţiilor pentru grupele preşcolare / clasele primare cu mobilier specific şi materiale didactice adecvate care susţin explorarea şi învăţarea într-un mediu sigur şi atractiv. Cursuri de formare Evident, unităţile de învăţământ solicitante trebuie să îndeplinească în mod necesar câteva condiţii. Pentru învăţământul preşcolar trebuie Acordul Consiliului de Administraţie al grădiniţei, în care să se specifice numele şi acordul scris al cadrelor didactice, de preferat titulare, care doresc să aplice la grupă metodologia specifică alternativei educaţionale Step by Step; existenţa spaţiului fizic necesar desfăşurării activităţii: săli de grupă în grădiniţe cu program normal, prelungit sau săptămânal, cu maximum dublă funcţionalitate (în cazul grădiniţelor cu program prelungit), pentru a putea asigura organizarea tuturor centrelor de activitate în sala de grupă; asigurarea funcţionării grupei Step by Step, în măsura posibilităţilor, cu un ajutor de educatoare, respectarea standardelor Step by Step referitor la dotarea cu mobilier şi materiale didactice; acordul Inspectoratului Şcolar Judeţean referitor la organizarea grupelor Step by Step. În învăţământul primar fiecare clasă Step by Step este normată cu două posturi de învaţători, iar programul de desfăşurare a activităţilor didactice este de 8 ore (800 – 1600), urmând ca în intervalul 1000 – 1400 cele două cadre didactice să lucreze împreună. Cererile pentru grupe preşcolare şi/sau clase primare adresate CEDP, însoţite de documentele solicitate, vor fi analizate de Consiliul Director CEDP, urmând a se stabili unităţile de învăţământ cărora li se aprobă extinderea. În urma aprobării, cadrele didactice nominalizate de unităţile preşcolare/şcolare vor participa la cursurile de pregătire organizate de CEDP în Centrele de formare Step by Step (pentru învăţământul preşcolar – 2 module, pentru învăţământul primar – 5 module). Calendarul cursurilor, precum şi toate detaliile organizatorice legate de acestea, vor fi comunicate tuturor unităţilor de învăţământ în timp util.
Geanina NICORESCU