Legea muntelui, modificări

27/11/2017

Înființarea Consiliului Național al Muntelui
Alocare de un miliard de euro, timp de 10 ani
Facilități fiscale pentru familiile tinere de la munte 8În învățământ, disciplină specifică socio-economiei montane
Modificarea Legii muntelui este un proiect legislativ depus la Senat. Inițiatorii propun înființarea Consiliului Național al Muntelui, cu scopul de a asigura legătura dintre guvern și reprezentanții zonei montane, spre a pune în aplicare strategiile și politicile specifice zonei. Se are în vedere și constituirea unui Comitet de Masiv, pentru fiecare grupă de munți, cu rol consultativ în aplicarea politicilor și strategiilor de dezvoltare și protecție a mediului montan, la nivelul teritoriului respectiv. Implementarea acestei legi are ca scop final crearea de noi locuri de muncă, evitarea exodului populației tinere, obținerea de venituri suplimentare pentru fermieri, oferindu-le posibilitatea vânzării produselor obținute în fermă, creșterea nivelului de bunăstare a populației, dezvoltarea unor parteneriate public-private cu scopul valorificării potențialului local, valorificarea pe plan local și național a produselor montane, tradiționale, agricole, ecologice, constituirea sau dezvoltarea formelor asociative indiferent de domeniu în vederea creșterii competitivității economice a teritoriului, creșterii calității vieții și menținerea tinerilor în zona montană, dar și creșterea ponderii sectorului întreprinderilor mici și mijlocii în industria agroalimentară. Zona montană, condiții specifice de viață Elaborată din 2004, Legea muntelui nu mai corespunde realităților actuale. Ea trebuie să țină cont de faptul că zona montană este marcată de dezavantaje naturale: altitudine, climă, pantă, fertilitate scăzută a solului, perioade mai scurte de vegetație. Dar și de dezavantaje structurale precum scăderea populației tinere, distanțele mari față de centrele decizionale și administrative, izolarea față de căile de comunicație și piețele de desfacere. În acest context, zona montană trebuie să beneficieze de o politică specifică, definită conform principiilor dezvoltării durabile, care să vizeze reducerea dezechilibrului între zonele mai favorizate și cele montane. Prin noua lege se aprobă și Programul de încurajare a activităților din zona montană, pentru care se alocă 1 miliard de euro pe o perioadă de 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și din Fondul Suveran de Investiții al României. Programul de încurajare a activităților din zona montană se constituie ca sursă de susținere a performanței în sectorul agricol și nonagricol, care va contribui la creșterea și stabilizarea cantitativă și calitativă a producțiilor de materii prime, la echilibrarea balanței veniturilor și cheltuielilor producătorilor agricoli, ajutându-i să se reașeze într-o poziție mai stabilă și mai echilibrată în raport cu partenerii de afaceri. Se propune ca familiile tinere de agricultori de munte, care își întemeiază gospodării și cresc animale în echivalent a 5 unități de vită mare, să fie scutite de impozitul agricol și impozitul pe venitul realizat din agricultură timp de 5 ani de la înființare și de 50% din acestea, în anii următori. Se preconizează și introducerea în învățământul gimnazial, profesional și liceal, a unei discipline de studiu care să cuprindă noțiuni elementare despre socioeconomia zonei montane.
Tina CONDREA-ZĂPODEANU