BICAZ, SINGURUL ORAŞ DIN ROMÂNIA ILUMINAT CU SISTEM DE TELEGESTIUNE COMPLET

10/07/2019

Aproape 1400 de lămpi noi tip LED sunt montate în Bicaz, amplasate pe 43 de străzi și satele componente Izvorul Alb, Secu și Potoci, în cadrul proiectului Efi cientizarea Sistemului Pubic de Iluminat în Orașul Bicaz, Programul de cooperare elvețiano-român. „Este un proiect foarte drag nouă, iar rezultatele așteptate sunt cu totul și cu totul deosebite”, a declarat primarul orașului Bicaz, Nicolae Sălăgean, marți, în cadrul unei conferințe de presă în care s-au prezentat detalii ale proiectului. Viceprimarul Nicu Butnaru, manager de proiect a prezentat „cu drag pentru colaborarea pe care o avem”, reprezentanții fi rmelor implicate în proiect. Au participat, pe lângă reprezentanții Primăriei Bicaz și reprezentanții fi rmelor contractante care au făcut posibil ca Bicazul să devină primul Oraș din România iluminat inteligent, care va avea sistem de telegestiune complet, consilieri locali, Politia Bicaz, profesori. Proiectul a primit 100 de puncte, punctajul maxim. Nicu Butnaru, manager proiect: „Lămpile montate pot fi comandate din birou, pe o anumită paltformă. Una marele probleme pe care le aveam, trecând peste consumul exagerat de energie electrică și nu faptul că nu se asigurau standardele, nu aveam un control cu acest sistem, dacă ardea un bec, așteptai pe cineva să vină. Acesst nou sistem spune despre funcționalitatea oricărui corp de iluminat din teritoriu. Acest sistem îmi permite să reduc fl uxul luminos între ora 12 și 5, să spunem, interval în care nu e nevoie mai mult de 85 la sută din puterea lămpii. De ce ne fi nanțează elvețienii? Dacă eu, Primăria Bicaz, îmi obiectivele, ei primesc de la statul român certifi cate verzi. Vreau să apreciez modul de coalborare deosebită a fi rmei de proiectare și antreprenorului general care au răspuns extraordinar de rapid solicitărilor. Mulțumesc reprezentantului Delgaz Grid local care s-au implicat și ei în implementarea proiectului. Multe chestiuni au depins de ei dar nici un moment nu s-a pus problema să nu participe”. „Executantul a început implementarea proiectului pe 4 decembrie 2018 (execuția efectivă a început în martie) iar pe 30 august spargem sticla de șampanie”, a completat primarul de Bicaz. Orașul Bicaz este singurul oraș din România care va avea sistem de telegestiune complet. Mircea Săsăran, reprezentantul fi rmei furnizoare de sistem control, Signify(Cluj) a spus că acest proiect „a fost o provocare pentru noi pentru că, fi ind vorba de un oraș mic, cu probleme fi nanciare, s-a recurs la reducerea cheltuielilor. Am observat că au cele mai bune idei pentru a reduce cheltuieilile, cele mai bune soluții, le au tocmai aceste orașe mici. A fost o provocare pentru că a trebuit să ne gândim cum putem aduce sistemul la costuri minime ca să respecte, în același timp, și standardele. Nu există nici o șansă de furt de electricitate, mi-a plăcut foarte mult solicitarea legată de securitate referitor la datele protejate”. Valoarea totală a proiectului: 5.243.463,73 Lei Valoarea totală eligibilă : 5,184,303,69 Lei din care: • 4.406.658,12 Lei – valoarea fi nanțării elvețiene nerambursabile; • 214.600 Lei – din Fondul Elvetian de Contrapartida; • 622.205,61 Lei – Contributie proprie de la Bugetul local; Rezultate: a)Reducerea consumului de energie electrica si implicit al emisiilor de CO2 cu 57% b) Scaderea cheltuilelilor generate de iluminatul public cu 63% c)Realizarea unui iluminat la nivelul intregului oras care sa respecte prevederile standardului european in iluminatul public SR EN 13201/2015. Proiectul constă în modernizarea sistemului de iluminat public în Orașul Bicaz, Județul Neamț. Lucrările de modernizare constau în: – Montare 1,349 corpuri de iluminat noi tip LED pe un nr. de 43 de străzi și în satele componente: Potoci, Secu și Izvoru Alb; – Extinderea iluminatului public pe o lungime de aproximativ 3.520 ml prin plantarea a 82 de stâlpi noi de iluminat echipați cu corpuri de iluminat tip LED; – Reabilitare si efi centizare aprox. 53 km retea; – Implementarea unui sistem de telegestiune pentru monitorizarea și controlul centralizat al aparatelor de iluminat și monitorizarea punctelor de aprindere; – B. Sistem de telegestiune integrat, care conduce la: – 1.Reducerea costurilor de intretinere si mentananta de la costurile actuale de 54.533 lei/an la 5.453 lei/an la fi nalul implementarii proiectului. – 2.Scaderea consumului de energie specifi ca anual de la 1.62 [W.h.m-2] inainte de implementarea proiectului la 0,7[W.h.m-2] dupa implementarea proiectului.