O NOUĂ EDIȚIE A TABEREI NAŢIONALE DE JURNALISTICĂ PULS 2019

10/07/2019

Tabăra se va desfăşura în perioada 16 – 22 august, la Centrul de Agrement Muncel, judeţul Iaşi

Pot participa copii şi tineri cu vârste cuprinse între 10 şi 19 de ani, care vor fi îndrumaţi de jurnalişti profesionişti

Copiii şi tinerii nemţeni cu vârste cuprinse între 10 şi 19 ani, pasionaţi de jurnalism, au ocazia să participe, în perioada 16 – 22 august, la Tabăra Naţională de Jurnalistică Puls 2019, eveniment organizat la Centrul de Agrement Muncel, de către Ministerul Tineretului şi Sportului şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Iaşi. Organizatorii taberei își propun dezvoltarea aptitudinilor jurnalistice ale tinerilor cu experienţă în acest domeniu. Pe parcursul taberei, tinerii vor învăţa ce înseamnă munca de redacţie şi pe teren, sub îndrumarea unor jurnalişti profesionişti, precum şi realizările în domeniu ale colegilor din alte colective redacţionale. Totodată, participanţii vor avea ocazia să-şi îmbogăţească experienţa în domeniu prin schimburile de păreri şi idei cu colegi din alte colective de presă, să cunoască cerinţele, să-şi formeze deprinderi de muncă în echipă şi să elimine neajunsurile din activitatea lor prin însuşirea unor tehnici specifice activităţii de jurnalist. Condiții de participare Copiii şi tinerii care îşi doresc să participe la Tabăra Naţională de Jurnalism trebuie să aibă calitatea de elevi cuprinși într-o formă de învățământ, să aibă vârsta cuprinsă între 10 și 19 ani, să fie cetățeni români cu domiciliul în România, să fie apți din punct de vedere medical și să aibă acordul scris al părinților în vederea participării la tabără (în cazul minorilor). De asemenea, participanţii trebuie să nu mai fi participat în nicio altă tabără, organizată de Ministerul Tineretului și Sportului sau de o direcție din subordine, în anul 2019. Comisia, formată din reprezentanții DJST Iași, lectori și oameni din jurnalismul radio, selectează elevi și studenți din țară, care au înclinații spre jurnalism sau care colaborează sau realizează emisiuni radio în școli, universități, cluburi, posturi locale sau regionale de radio. Această selecție se realizează pe baza unor formulare de înscriere, descărcate de pe site-ul DJST Iași (www.djt-iasi.ro), formulare pe care cei interesați le vor transmite până la data de 30 iulie, la adresa dtj_iasi@yahoo.com. Formularele de înscriere vor fi însoţite de documentele necesare: copie după actul de identitate (carte de identitate sau certificat de naștere), copii ale diplomelor şi adeverinţelor care atestă experienţa în domeniul jurnalistic, acordul părintelui pentru participarea elevului la tabără și o adeverință medicală. Îndrumaţi de profesioniști în domeniul jurnalismului În fiecare an, participanţii la Tabăra Naţională de Jurnalism sunt împărţiţi pe echipaje, în funcţie de aptitudinile lor, şi desfăşoară, alături de redactorii din presa ieşeană, activităţi specifice unui jurnalist. De asemenea, tinerii participă la editarea cotidianului „Puls”, ziar ce reflectă activităţile desfăşurate în tăbără, oferind totodată învăţăceilor ocazia de a pune în practică noţiunile oferite de jurnaliştii profesionişti. Ziarele finale, alături de materialele produse de televiziunile şi radiourile ieșene, oferă elevilor jurnaliști din întreaga țară posibilitatea lucrului în comun, într-un singur colectiv, îndrumați de specialiști, constituind evaluarea întregii activități desfășurate în tabără. Atât articolele din foile zilnice, cât şi cele din foaia finală sunt jurizate de către un colectiv de profesionişti ai scrisului, alcătuit din redactori şi profesori universitari, cele

Irina NASTASIU