Bani pentru crescătorii de vaci

11/04/2018

*La plată: Bălțata Românească, Bruna și Sura de Stepă
*Investiții în ferme și adăposturile animalor de reproducție
*Ajutor financiar de 40-90 % din valoarea costurilor eligibile
Programul multianual de susținere a crescătorilor de taurine din rasele Bălțata Românească, Bruna și Sura de Stepă a fost adoptată de Senat. Noutatea este că de finanțare vor beneficia și crescătorii de vaci din rasa Sura de Stepă, care nu figura în forma inițială a acestui act normativ. Valoarea totală a programului este de 10 milioane de euro și se va derula în perioada 2018-2020.
Fermierii  vor beneficia de un ajutor de stat pentru investiții în ferme, adăposturi pentru animale de reproducție. Același ajutor se va acorda și pentru institutele, stațiunile de cercertare și dezvoltare pentru creșterea taurinelor, asociațiile sau organizațiile crescătorilor de bovine care conduc și mențin Registrele genealogice ale raselor respective. Ajutorul de stat se acordă pentru înființarea sau modernizarea de ferme și adăposturi pentru animale de reproducție, cu capacități cuprinse între 30 de locuri de cazare și maxim 300 de locuri de cazare pentru un beneficiar.
*Construcții noi ori modernizarea fermelor aflate în conservare
Beneficiarii trebuie să dețină suprafața de teren necesară, în cazul construcției de ferme noi. Ajutorul se acordă o singură dată pentru investițiile aferente unei ferme sau adăpost pentru animale de reproducție realizate prin acest program.
Beneficiarii programului de susținere a crescătorilor de taurine din rasele Bălțata Românească, Bruna și Sura de Stepă, nu pot accesa simultan sprijin și prin PNDR 2020 pentru aceleași măsuri reglementate prin această lege.
Banii se dau pentru construcția sau investiții în adăposturi și ferme aflate în conservare; achiziționarea sau achiziționarea prin leasing de utilaje și echipamente, repsectiv echipamentele pentru furajare, adăpare, microclimat, evacuarea și tratarea dejecțiilor, mijloace de transport pentru animale, echipamentele necesare unui centru de testare a taurilor, inclusiv costurile generale legate în mod direct de aceste cheltuieli.
Sunt eligibile la finanțare și costurile cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate, studii de mediu, proiecte de construcție, servicii de arhitectură și consultanță.

*Facilități pentru tinerii fermieri și zonele defavorizate

Nivelul ajutorului de stat este de maxim 40% din costul standard. Acesta poate fi majorat cu câte 20 de puncte procentuale, fără a depăși 90 de puncte procentuale pentru tinerii fermieri care preluat conducerea fermei în cei cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de înscriere în program. Facilitate care se acordă și pentru investițiile care se realizează în zone defavorizate sau de cooperative.
După intrarea în vigoare a legii, beneficiarii depun cererea de înscriere în program la Direcția Agricolă Neamț și apoi cererea de finanțare. Crescătorii de vaci pot solicita acordarea unui avans.
Termenul de realizare a investițiilor este de un an și jumătate de la încasarea avansului, cu posibilitate de prelungire, la cererea beneficiarului, cu maxim 6 luni.
În continuare, beneficiarii ajutorului de stat trebuie să desfășoare activitatea de creștere și exploatare a taurinelor o perioadă de minim 10 ani de la finalizarea investiției. Transferul, închirierea sau vânzarea investiției se face cu respectarea acestei reguli. Beneficiarul este exonerat de sancțiuni în cazurile de forță majoră.
Tina CONDREA-ZĂPODEANU