Nu există alternativă: FAMILIE ÎNSEAMNĂ BĂRBAT ŞI FEMEIE

26/03/2018

Participare oarecum inedită, sâmbătă, la Consiliul Judeţean Neamţ, la simpozionul „Va rămâne celula de bază a societăţii?”, unde s-a abordat, din nou, tema căsătoriei, ca fiind „uniunea liber consimţită între bărbat şi femeie”.
Inedită – cel puţin pentru Piatra Neamţ –întrucât, în premieră, au participat deopotrivă politicieni, profesori universitari, şi, nu în ultimul rând, preoţi şi pastori creştini de confesiuni diferite, cu excepţionale expozeuri şi argumentări.

Este vorba despre senatorul Titus Corlăţean, deputaţii Mugur Cozmanciuc, Daniel Gheorghe, fostul deputat Mircea Roşca, prof.univ preot Stelian Tofană, din partea bisericii ortodoxe şi pastorul Liviu Axinte- din partea bisericii neo-protestante, printre alte oficialităţi care nu au preferat scena şi au stat în public.

Ce reţinem, dincolo de mesajul direct, îndreptat către o societate normală?

Esenţializarea unui concept fundamental, bazat nu doar pe religie – şi aici, trecem peste graniţele religiei creştine, cu toate ruperile ei (1054- Marea Schismă, 1504- Reforma), şi precizăm că nu doar creştinii consideră că uniunea dintre bărbat şi femeie este firească, ci şi evreii, musulmanii, budiştii şi alte religii fundamentale.

Întâlnirea de sâmbătă, însă, a surprins printr-o comuniune de idei, şi mai ales, prin prezenţa celor care, cu capul pe umeri fiind, au înţeles că valul de aşa zis modernism care maschează, în forme extrem de diferite, şi, mai ales, motivante, Sodoma, atentează direct asupra valorilor fundamentale ale societăţii.

Pastorul Liviu Axinte a spus că această dezbatere, firească prin nefirescul ei, este una pe care a anticipat-o cu ani în urmă, văzând mersul lucrurilor în Europa şi nu numai. Această anticipare, din nefericre, demonstrată, a dus la această stare de lucruri: Impunerea nefirescului în faţa firescului.

Fostul ministru de externe al României, senatorul Titus Corlăţean, a fost, pentru mulţi, o mare surpriză.

MANIFESTUL PROGRAM „ROMÂNIA PENTRU FAMILIE” al Coaliției pentru Familie

Familia stă la baza societăţii şi civilizaţiei umane şi este una dintre instituţiile fundamentale ale umanităţii.
Familia, întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat si o femeie, este singura relaţie interumană ce asigură mediul propice naşterii, creşterii si educaţiei generaţiilor viitoare.
Ca instituţie fundamentală a societăţii, ea asigură continuitatea poporului român. Mai mult decât atât, familia este locul în care valorile şi tradiţiile româneşti sunt transferate noilor generaţii, iar tradiţiile şi valorile româneşti au, la baza lor, familia întemeiată pe căsătoria între un bărbat şi o femeie. Acest rol primordial pe care familia l-a avut de-a lungul istoriei României are nevoie de sprijinul nostru, al tuturor: al statului, al instituţiilor sale specializate, al asociaţiilor familiilor şi al altor ONG, al cultelor religioase, al cetăţenilor, în faţa tendinţelor societăţii moderne de a-i diminua importanţa, de a degrada conceptul de familie.
Instituţia familiei reprezintă mai mult decât iubirea membrilor săi, ea are o structură publică, reglementată juridic în Constituţie, în Codul Civil şi în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Familia, constituită prin căsătoria dintre un bărbat şi o femeie este din punct de vedere sociologic, un grup social format din membri legaţi prin relaţii de căsătorie, de sânge sau de adopţie şi îndeplineşte, pentru membrii ei şi pentru societate mai multe funcţii: de procreare, de îngrijire şi protecţie, psiho-afectivă, de socializare, de reglare a moralităţii, economică.
Familia în România, ca şi în alte ţări, este în declin, unii spun chiar în criză, astfel:
Numărul familiilor scade, prin înmulţirea divorţurilor,
Numărul naşterilor în familie sau în afara ei scade în fiecare an,
Creşte numărul copiilor despărţiţi de părinţi fie prin abandon definitiv, fie pentru o lungă perioadă, cât părinţii sunt plecaţi la muncă în străinătate pentru ocrotirea copilului,
Creste abandonul şcolar, numărul tinerilor neintegraţi social,
Efectul negativ se simte la nivelul întregii societăţii prin scăderea ratei demografice,
îmbătrânirea populaţiei, lipsa forţei de muncă în anumite domenii (personalul medical),
Încetinirea dezvoltării economice şi sociale, chiar primejduirea continuităţii etnice şi culturale a poporului român. Scăderea bugetului de stat, dificultăţi de finanţare a sistemului de pensii, a serviciilor sociale dar şi a sistemelor de sănătate şi educaţie,
Diminuarea rolului familiei în societate, scăderea prestigiului ei, devalorizarea conceptului de familie,
Transmiterea modelelor culturale, a limbii, culturii, tradiţiilor poporului român către generaţiile viitoare este în pericol.
De ce se întâmplă toate acestea? Pentru că:
1. Libertăţile sociale şi morale au fost primite în numele drepturilor omului după 1989, fără asigurarea mecanismelor de gestionare corectă şi benefică social: liberalizarea avorturilor şi a oricăror forme de contracepţie, a relaţiilor sexuale de orice tip, etc.
2. Creşterea ratei de ocupare a femeii îi asigură independenţa economică, dar şi reduce timpului acordat familiei.
3. Nivelul de trai al majorităţii populaţiei a scăzut după 1989.
4. Creşterea dificultăţilor materiale stă în calea constituirii familiilor tinere, îndeosebi în asigurarea locuinţei şi a unui venit stabil.
5. Creşterea vârstei medii a căsătoriei scurtează perioadă favorabilă de procreare.
6. Starea de sănătate a populaţiei, în mod deosebit a potenţialelor mame, s-a deteriorat concomitent cu creşterea deficienţelor sistemului sanitar.
7. Sunt promovate agresiv alte forme, alternative familiei, de convieţuire socială: cuplul consensual, menajul monoparental, homosexualitatea.
8. Familia tradiţională şi valorile sale morale sunt decredibilizate intenţionat.
9. Atacul ateist împotriva religiei şi a bisericii atrage discreditarea instituţiei căsătoriei religioase şi a valorilor familiale morale promovate în familia religioasă.
10. O mare parte din populaţie, majoritatea tineri (aproximativ 4.000.000) au emigrat. Aceştia fie nu se mai căsătoresc în ţară, fie amână foarte mult căsătoria, fie sunt deja căsătoriţi şi despart familiile pentru o lungă perioadă, fie pleacă familii întregi.
11. Se promovează proceduri de fertilizare şi naştere, altele decât cele naturale, care au consecinţe negative asupra stării de sănătate a femeii sau copilului sau sunt excluse etic.
12. Barajele birocratice în calea adopţiilor interne nu lasă copiii părăsiţi de părinţii naturali să beneficieze de o familie şi cuplurile familiale infertile să-şi întregească familia astfel.

Mariana OLTEAN

Foto: Mircea ALBU