Nemțenii sunt chemați din nou la urne

27/11/2014

incetareCu un an şi jumătate înainte de alegerile locale trebuie găsit un înlocuitor fostului preşedinte Culiţă Tărâţă
Prefectura Neamţ a anunţat, oficial, încetarea mandatului acestuia

În ultima duminică din fe-bruarie sau în prima duminică din martie nemţenii sunt chemaţi din nou la urne. Ieri a fost emis ordinul de prefect prin care încetează mandatul fostului preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, Culiţă Tărâţă. Ordinul a avut la bază documentele şi un raport întocmit de secretarul judeţului Neamţ, Daniela Soroceanu, iar în cursul şedinţei Consiliului Judeţean Neamţ de astăzi consilierii vor lua act de încetarea mandatului de preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ.
Potrivit prefectului judeţului Neamţ, Ioan Vlad Angheluţă, ordinul a fost emis tuturor forurilor implicate într-un astfel de proces, iar acum urmează ca la propunerea sa, MAI să stabilească cu exactitate data la care s-ar putea organiza noi alegeri pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ.
”Astăzi, am emis Ordinul nr. 268, prin care se constată încetarea de drept a mandatului preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ înainte de expirarea duratei normale a acestuia. Ordinul a fost comunicat Direcţiei Generale pentru Îndrumarea şi Controlul Instituţiei Prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Autorităţii Electorale Permanente şi Consiliului Judeţean Neamţ.Ordinul, emis în temeiul art. 26 din Legea nr. 340/2004, are la bază următoarele documente: prevederile art. 15 alin. (2) lit. h) şi art. 16 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; dispoziţiile art. 102 coroborate cu prevederile art. 69 alin. (2), (3) şi (6) din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; adresa Consiliului Judeţean Neamţ nr. 16631 din 26.11.2014, înregistrată sub nr. 14983 din 26.11.2014 şi referatul nr. 14983 din 26.11.2014 al Serviciului verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ şi procese electorale”, a precizat Ioan Vlad Angheluţă, prefect al judeţului Neamţ.
În acelaşi context, tot în cursul şedinţei Consiliului Judeţean Neamţ de astăzi, ar trebui să fie ales unul dintre actualii vicepreşedinţi, care să ocupe, ce e drept, interimar, funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ. Conform procedurilor legale, din rândul celorlalţi consilieri, trebuie ales un nou vicepreşedinte care să-l înlocuiască pe cel care va ocupa, până la noi alegeri, funcţia de preşedinte. Teoretic aşa ar trebui să se întâmple,însă nu se ştie ce se va întâmpla cu noile majorităţi, atât timp cât fotoliul de preşedinte, chiar şi pentru o perioadă de câteva luni, face cu ochiul multora dintre actorii politici ai scenei legislativului nemţean. Până la proba contrarie, cei aflaţi acum în fruntea Consiliului Judeţean, anunţă o şedinţă sobră, dedicată memoriei preşedintelui defunct Culiţă Tărâţă, fără lupte interne, care să erodeze imaginea instituţiei care pecetluieşte destinele a celor peste 450 de mii de locuitori ai acestui judeţ, frământat în ultimii doi ani de interese care nu au făcut decât să aducă pierderi, atât de imagine, cât şi financiare.

Irina ŞTEFĂNESCU