Neamț: Evaluarea Naţională la finalul clasei a II-a în anul şcolar 2018-2019; 292 elevi absenți

08/05/2019

Marţi, 7 mai 2019, a avut loc evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise. Din cei 4324 de elevi înscrişi, au participat 4032, 292 fiind absenţi.

Instrumentele de evaluare(testele, baremele de corectare şi fişele de evaluare) au fost elaborate de Centrul Naţional de Examinare şi Evaluare. Testele administrate elevilor au fost în concordanţă cu programele şcolare în vigoare, având un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale.

Administratorul de test pentru clasa a II-a este învăţătorul clasei asistat de un al doilea cadru didactic, care nu predă la clasa respectivă. Durata alocată rezolvării testului este de 30 de minute.

Testele se evaluează, în cadrul unităţii de învăţământ, de către două cadre didactice evaluatoare, dintre care unul este învăţătorul clasei. Evaluarea se face cu respectarea strictă a baremului şi a instrucţiunilor cuprinse în Caietul cadrului didactic.

Rezultatele individuale obţinute la Evaluarea Naţională nu se afişează, nu se comunică public şi nu se înregistrează în catalogul clasei. Acestea vor fi valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin:

– elaborarea planurilor individualizate de învăţare, acolo unde situaţia impune acest lucru;

– informarea elevilor, a părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate;

– analiza rezultatelor la nivelul catedrei.

Miercuri, 8 mai 2019, a avut loc evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite. Din cei 4324 de elevi înscrişi, au participat 4089, 235 fiind absenţi.