ISJ Neamț a stabilit câte gradații de merit acordă în sesiunea 2018

19/05/2018

Miza concursului: plus 25% la salariu
La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Neamț a fost stabilit, în ședința comisiei paritare din 14 mai, numărul de gradații de merit pe categorii de personal didactic- de predare, de conducere, îndrumare și control și personal didactic auxiliar. De asemenea, conform informațiilor emise de prof. Melania Pleșa, președintele Comisiei Județene de Evaluare, în cadrul aceleiași ședințe a fost luată hotărârea ca punctajul minim să fie de 65 puncte pentru toate categoriile de personal.
Astfel, din totalul celor 180 de gradații pentru personalul didactic, cele mai multe (36) vor fi acordate în învățământul primar. Altele 21 sunt pentru învățământul preprimar, 11 pot fi obținute de profesori de limba și literatura română și tot 11 de cei de matematică, 9 sunt rezervate profesorilor de limba engleză și tot atâtea pentru cei de discipline tehnice și tot 9 pentru personalul de conducere, îndrumare și control, 8- la educație fizică și sport, 7- limba franceză, tot 7- învățământ special, câte 6 gradații pentru religie, fizică și maiștri instructori, 5- istorie, 4- biologie, câte 3- educație muzicală (învățământ vocațional), discipline socio- umane, geografie/geologie, informatică/TIC, chimie, câte două- educație plastică și educație tehnologică și câte una pentru educație muzicală, limba germană, educație fizică și sport (învățământ vocațional), educație fizică (CSS), consiliere psihopedagogică, personal didactic din palatele și cluburile copiilor.
Pentru personalul didactic auxiliar din școli au fost alocate 25 de gradații. În perioada 21 mai-12 iunie 2018 are loc depunerea de către candidați a dosarelor la secretariatul unității de învățământ și realizarea aprecierii sintetice asupra rezultatelor candidatului, în consiliul profesoral, iar din 21 mai până pe 15 iunie are loc depunerea dosarelor care conțin documente justificative privind activitatea candidatului la registratura inspectoratului școlar, urmând ca analiza dosarelor la ISJ să aibă loc în intervalul 18-29 iunie. În 16-17 iulie vor fi afișate listele cu punctajele obținute de candidați în urma evaluării, iar în perioada 24-26 iulie, după contestații, se va face validarea rezultatelor finale ale concursului.
Gradația de merit se atribuie, în urma concursului, începând cu data de 1 septembrie 2018 și reprezintă o creștere cu 25% a salariului de bază deținut.
Geanina NICORESCU

Lasa un comentariu