Fără cursuri de Ziua Educaţiei

05/10/2017

În ziua de 5 octombrie a fiecărui an este sărbătorită Ziua Internaţională a Educaţiei. Inspectoratul Școlar Județean Neamț a anunțat că, în conformitate cu Ordinul ministrului Educației Naționale privind structura anului școlar 2017-2018, unitățile de învățământ din județ vor marca acest eveniment prin organizarea, în timpul programului de lucru, manifestări specifice dedicate acestui eveniment, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei şcoli.
„În perioada desfășurării acestor manifestări specifice, nu se vor presta activitățile prevăzute în fișa postului a fiecărui salariat din învățământ, în conformitate cu articolul 8, alineatele 1 și 2, din Contractul Colectiv de Muncă Unic Învățământ Preuniversitar Județul Neamț, înregistrat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale – Direcția Dialog Social, sub nr. 309 din 11.05.2017”, precizează un comunicat comun semnat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamț şi Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ.
Astăzi, elevii din județele Giurgiu și Brăila și din municipiul București nu vin deloc la școală. Doar în aceste două județe și în București, prin contractele colective de muncă încheiate la nivelul inspectoratelor școlare, în cadrul comisiilor paritare, ziua de 5 octombrie a fost declarată nelucrătoare.
Geanina NICORESCU