22 de profesori au renunțat la examenul de definitivat în timpul probei scrise

19/07/2018

Proba scrisă din cadrul Examenului național de definitivare în învăţământ, sesiunea 2018, a fost susținută, în data de 18 iulie, de 163 de candați din cei 191 care sau înscris și au întrunit condițiile de participare. “Dintre profesorii înscriși, 6 candidaţi au absentat şi 22 de candidaţi au optat pentru a renunţa la evaluarea lucrării din motive personale sau medicale. Nu au existat candidați eliminați din examen”, a precizat prof. Elena Laiu, inspector școlar general în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Neamț. Alți 14 profesori înscriși inițial nu au fost admiși pentru susținerea testării, din diferite motive: fie retragere voluntară, părăsirea sistemul de învățământ, ori concediu de creștere a copilului, fiind înregistrate inclusiv demisii. Conform Calendarului desfășurării examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2017-2018, pe data de 24 iulie 2018 vor fi afișate rezultatele la proba scrisă, iar în perioada 24-25 iulie 2018, candidații pot depune contestații. Conform metodologiei, stagiul minim de practică obligatoriu pentru obținerea definitivării în învățământ are o durata de un an școlar, fie ore de predare echivalente normei de un an, fiind un stagiu efectiv de predare la catedră, în sistemul național de învățământ preuniversitar, ca personal didactic calificat conform studiilor absolvite. Candidații care efectuează stagiului de practică pentru prima dată se pot înscrie la examen dacă în anul de stagiu desfășoară activitate la catedră cu normă întreagă în calitate de cadru didactic calificat și pot susține proba scrisă dacă încheie stagiul de practică obligatoriu în sesiunea respectivă. Probele pentru obținerea definitivării în învățământ constau în două inspecții de specialitate- media celor două inspecții, pentru a promova, trebuie să fie 7; evaluarea portofoliului professional al candidatului- notă de promovare minim 7; proba scrisă. Nota minimă de promovare a examenului este 8.

Geanina NICORESCU