O zi liberă de la serviciu „pentru îngrijirea sănătăţii copilului”

08/05/2015

ingrijire copilMinisterul Sănătăţii urmează să aprobe normele de aplicare ale unei legi emise în urmă cu aproape un an, supuse, de două zile, dezbaterii publice, pe site, privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului.

Pentru a beneficia de ziua lucrătoare liberă, părintele sau reprezentantul legal al copilului, angajatul trebuie să depună cererea cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de vizita la medic. La cerere se ataşează o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că în anul respectiv celălalt părinte sau reprezentantul legal nu a solicitat ziua lucrătoare liberă şi nici nu o va solicita, precum şi o copie a documentului din care să rezulte calitatea de reprezentant legal al copilui. Vizita la medic poate fi efectuată în sistemul public de sănătate sau în cel privat, iar după efectuarea controlului medical, solicitantul are obligaţia de a prezenta medicului de familie al copilului documentele ce conţin rezultatul controlului medical. La rându-i, doctorul eliberează o adeverinţă din care rezultă efectuarea controlului medical. În situaţia în care ziua liberă a fost acordată în cursul anului şcolar, iar copilul frecventează o formă de învăţământ preuniversitar, medicul de familie va elibera şi o scutire pentru copil. Ziua lucrătoare liberă acordată se justifică prin depunerea la angajator a adevinţei de la medic în termen de 5 zile lucrătoare de la data eliberării acesteia.

Prin acordarea acestei  zile lucrătoare libere se asigură posibilitatea părinților sau reprezentanților legali ai copiilor, de a verifica anual starea de sănătate a copiilor minori. Angajatorii sunt obligați să acorde ziua lucrătoare liberă pentru îngrijirea sănătății copiilor la solicitare. În cazul în care niciunul dintre

părinți, respectiv dintre reprezentanții legali ai copilului nu va solicita ziua lucrătoare liberă, aceasta nu se va reporta în anul calendaristic viitor.

Geanina NICORESCU

Urmatorul articol >
Nou Carnet de vaccinări