550 de lei pentru examenul de obținere a gradului de medic primar

17/05/2017

Până la data de 30 mai 2017 se fac înscrieri pentru examenul de obținere a gradului de primar pentru medicii, medicii dentiști și farmaciștii cu o vechime de minimum 5 ani ca specialiști. Ministerul Sănătății organizează examenul la data de 21 iunie 2017, în centrele universitare medicale. Fiecare probă de examen este eliminatorie dacă nu se obține minimum nota 8,00. Media minimă de promovare și confirmare în gradul profesional ca medic, medic dentist sau farmacist primar este 8,00 (opt). Candidații care nu obțin această medie vor fi declarați nepromovați.

Candidații vor depune dosarele pentru înscrierea la acest examen de grad profesional la direcțiile de sănătate publică județene din centrele universitare în care solicită susținerea examenului, respectiv: București, Cluj-Napoca, Craiova, Constanța, Iași, Oradea, Sibiu, Timișoara, Târgu Mureș, Arad, Brașov și Galați, până pe 30 mai 2017, inclusiv. Direcțiile de sănătate publică județene, respectiv direcțiile ministerelor cu rețea sanitară proprie, vor completa candidații înscriși la adresa: http://examene.meddb.ro, până la data de 2 iunie 2017, ora 14,00. Tabelele rezultate ale candidaților înscriși pe specialități, însoțite de adresa cu semnături, vor fi transmise ulterior Ministerului Sănătății, până la data de 6 iunie 2017.

Listele nominale ale candidaților admiși precum și președinții de comisii, data, locul și ora de prezentare la examen se vor afișa la data de 19 iunie 2017 pe site-ul Ministerului Sănătății, www.ms.ro, la rubrica Specialiști – examene și concursuri naționale. Taxa de participare are valoarea de 550 lei.

Geanina NICORESCU