Veste bună pentru asiguraţi- beneficiari ai serviciilor medicale gratuite Rectificare de buget favorabilă pentru fondul CAS Neamţ

07/12/2017

Ieri, conducerea Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ a primit o veste bună pentru asiguraţi. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a aprobat pentru CAS Neamț bugetul FNUASS pe anul 2017, cu influențele ce decurg din aplicarea OUG 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pentru luna decembrie 2017.
Astfel, au fost suplimentate creditele de angajament 2017 pentru materiale și prestări servicii cu caracter medical cu suma de 24.864,17 mii lei, astfel : medicamente cu și fără contribuție personală : 15.706,70 mii lei ; servicii medicale de hemodializă și dializă peritoneală : 45,36 mii lei ; asistență primară – centre de permanență : 9,60 mii lei : asistență medicală pentru specialități clinice : 352 mii lei ; asistență medicală pentru specialități paraclinice : 103 mii lei ; servicii medicale în unități sanitare cu paturi : 4.738, 50 mii lei ; prestații medicale acordate în baza documentelor internaționale : 3.909,01 mii lei.
Pentru asigurarea necesarului de fonduri și realizarea unei bune execuții bugetare în 2017, au fost suplimentate creditele bugetare la materiale și prestări servicii cu caracter medical cu suma de 4.591,71 mii lei, astfel :
medicamente cu și fără contribuție personală : 26,70 mii lei ;
asistență medicală pentru specialități clinice : 448 mii lei ;
asistență medicală pentru specialități paraclinice : 120 mii lei ;
servicii medicale în unități sanitare cu paturi : 88 mii lei ;
prestații medicale acordate în baza documentelor internaționale : 3.909,01 mii lei.
“În aceste condiții, apreciem că fondurile alocate Casei de Asigurări de Sănătate Neamț sunt suficiente pentru a permite continuitate în ceea ce privește accesul asiguraților la servicii medicale și medicamente cu și fără contribuție personală, până la sfârșitul anului”, a subliniat conducerea CAS Neamț, printr-un comunicat.

Geanina NICORESCU