Urmează verificări drastice a alimentelor noi care vor ajunge la consumatori

05/02/2018

Alimentele pe care le cumpărăm ne atrag, în general, prin ambalaj, astfel încât de cele mai multe ori nici nu citim eticheta. Ne convinge marca, poza de prezentare şi asocierea parşivă a produsului cu alimentaţia sănătoasă. Ministerul Sănătăţii doreşte să reglementeze punerea pe piață de noi alimente respectând legislația alimentară, “pentru a asigura condițiile unui consum sigur și care să nu inducă în eroare consumatorul”, după cum subliniază nota de fundamentare a normativului supus dezbaterii publice. În prezent, în România este în vigoare un ordin al ministerului emis în anul 2006!
Prin schimbarea legislaţiei şi, implicit, alinierea la dispoziţiile Uniunii Europene, operatorii din sectorul alimentar care doresc să pună pe piața din România un aliment nou vor consulta autoritatea competentă din ţară.

Se stabilește și regimul sancțiunilor

“Autoritatea competentă din România poate consulta Comisia Europeana și celelalte state membre ori de câte ori este nevoie în scopul determinării dacă un aliment ce se dorește a fi introdus pe teritoriul României se încadrează în domeniul de aplicare al Regulamentului. Comisia Europeană va preciza etapele procedurale ale procesului de consultare prin intermediul unor acte de punere în aplicare. De asemenea, prin această hotarâre de guvern se stabilește și regimul sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei Hotărâri de Guvern, Ordinul ministrului sanatatii nr. 1761/2006 va fi abrogat”, se arată în Regulament.
Avantajele noii propuneri de Regulament, precum și necesitatea actualizării și adaptării cadrului legislativ, vechi de 20 de ani, la noile realități sunt următoarele: clarificarea suplimentara a cazurilor în care se aplică noul Regulament printr-o definiție mai cuprinzătoare a alimentelor noi și a domeniului de aplicare; prevederea unei singure proceduri, simplificată și rapidă pentru evaluarea şi autorizarea alimentelor noi, evitându-se astfel dublarea procedurilor administrative naţionale şi a activităţii de evaluare; acordarea de autorizații generice, cu excepția cazurilor când este necesară protecția datelor; – prevederea unei proceduri separate, mai simple, pentru punerea pe piaţă a alimentelor tradiţionale din ţările terţe; transmiterea tuturor dosarelor de autorizare catre Comisia Europeana care va solicita avizul EFSA; asigurarea protecției sănătății publice și promovarea inovării în domeniu; acoperirea specifică a nanomaterialelor și alimentelor derivate din animale clonate până la aplicarea legislației specifice clonării; îmbunătățirea aspectelor legate de transparență, COM urmând să publice on line toate autorizațiile acordate și pe cele refuzate Este de menționat faptul că nu s-a schimbat conceptul de „aliment nou”, ci definiția generală din vechiul regulament a fost completată.

Geanina NICORESCU