Un miliard de euro pentru zona montană

31/01/2018

*Program cu activități multiple, care se va derula timp de 10 ani
*Înfiinațrea centrelor de colectare și de prelucrarea a laptelui, lânii, a fructelor de pădure și plantelor medicinale
*Zona montană nemțeană: 261.349 ha păduri, 65.150 ha pășuni și fânețe naturale
Printr-un program foarte amplu, care se va derula timp de 10 ani, va fi alocată suma totală de un miliard de euro destinată celor 115.000 de fermieri din zona montană a întregii țări care se întinde pe 4,5 milioane hectare.
Zona montană nemțeană ocupă o parte însemnată din suprafața totală a județului. Normal, ponderea o dețin pădurile, pășunile și fânețele naturale, in timp ce terenul arabil este mai puțin față de celelalte zone ale județului. Muntele este acoperit cu păduri pe suprafața totală de 261.349 ha, pășuni naturale ocupă 30.412 ha, fânețe naturale -34.738 ha, iar terenurile arabile însumează 12.685 ha. Efectivele de animale se compun din 28.299 bovine, 71.503 ovine, 10.143 caprine, 32.680 porcine, 4.466 cabaline și 7.939 familii de albine.
Pentru comparație, precizăm că suprafaţa arabilă totală a județului Neamț este de 169.203 ha, efectivele de animale includ 77.804 bovine, 238.092 oi, 56. 804 capre, 146.946 porci, 205.6118 păsări pentru ouă și carne, 14.414 cai și 19.680 familii de albine.
Programul de încurajare a activităților din zona montană umărește: facilitarea accesului la finanțările privind realizarea de investiții în zona montană pentru producătorii și crescătorii de animale care trăiesc aici; densitatea echilibrată a populației în zona montană; crearea și conservarea locurilor de muncă; crearea și protejarea infrastructurii de acces; elaborarea de politici și reglementări pentru încurajarea activităților specifice zonei montane.
Efectele urmărite de investirea miliardului de euro se vor regăsi în creșterea nivelului producției de produse bio, menținerea tradițiilor, promovarea produselor tradiționale.
*Zona montană: potențial deosebit, insuficient valorificat
Programul de un miliard de euro vizează activitățile specifice zonei montane, pe care le va integra și interconecta în scop unic: valorificare potențialului acestui areal mirific.
Sunt vizate investiții pentru înființarea centrelor de colectare lapte în zona montană, care se vor derula în perioada 2018-2020, care are ca obiect facilitarea fermierilor montani la finanțările alocate pentru acest sector de activitate. Printr-un alt program se vor finanța investițiile pentru înființarea centrelor de colectare, spălare și prelucrare primară a lânii în zona montană, care se va derula pe perioada 2018-2020.
Înființarea centrelor de colectare și prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure și plantelor medicinale în zona montană este un alt program care are ca obiect facilitarea accesului la finanțare pentru realizarea de investiții pentru acest segment de activitate montană.
Alte investiții așteptate de fermieri vizează înființarea centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană. În paralel, se are în vedere și facilitarea accesului la finanțare pentru realizarea de investiții pentru înființarea stânelor montane de către crescătorii de animale din zona montană.
Un program mai aparte este cel de protecție și dezvoltare inteligentă, durabilă si incluzivă a zonei montane prin: punerea în valoare a resurselor naturale și umane, creșterea nivelului de trai, stabilizarea populației, menținerea identității culturale, creșterea puterii economice la nivel local.
Tina CONDREA-ZĂPODEANU