Turism rural pe bani europeni

19/04/2013

*  Încă 57 proiecte nemţene eligibile

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Bucureşti a dat publicităţii lista cu proiecte declarate eligibile şi neeligibile, dintre cele care au fost depuse în toamna lui 2012. Din judeţul Neamţ, 57 de proiecte au primit girul eligibilităţii, 29 fiind respinde. Este vorba de proiecte declarate eligibile, în prima fază. Asta nu înseamnă că, automat, ele vor şi intra toate la finanţare! Nu pentru că a urmat perioada de depunere a contestaţiilor. Acum are loc analiza şi soluţionarea lor.

În timp util, Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Neamţ a trimis notificările către persoanele ale căror proiecte au fost declarate eligibile ori neeligibile. Domnul Viorel Ilisei, directorul OJPDRP Neamţ, ne-a asigurat că au fost făcute toate cele 86 notoficări. La contestaţii, drep a face avea toată lumea. Fie că proiectul era declarat ori nu eligibil. Cel cu proiectul declarat eligibil putea să conteste faptul că nu-i mulţumit de punctajul acordat, în speranţa că va obţine mai multe puncte, crescând astfel şansa de finanţare. Cel cu proiectul “necâştigător” în aceată fază, putea contesta “notarea” primită, cu gândul că, după o nouă verificare, poate obţine un punctaj mai bun,  unul care să aducă eligibilitate pentru proiectului său.

Contestaţii s-au depus, în timp util, la sediul Oficului Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Neamţ. “Bătălia” a fost mare, fiind ultima şansă de primire a finanţărilor europene destinate dezvoltării turismului din spaţiul rural, toamna trecută a fost ultima sesiune de primire a proiectelor pentru turismul rural.

De cum s-a dat “undă verde”, fondurile europene alocate pentru încurajarea activităţilor turistice din spaţiul rural au făcut imediat cu ochiul şi întreprinzătorilor nemţeni. Dovadă că de fiecare dată au şi depus foarte multe proiecte. Cu sorţi de izbândă! Adică au primit finanţare. În cifre, situaţia se prezintă asfel. Spre finele anului trecut, valoarea totală a proiectelor nemţene aflate în plată era de 16.646.62o lei, din care deja se decontase 6.228.404 lei. Fondurile europene alocate vizează investiţii privind construcţia, îmbunătăţirea ori moderizarea structurilor de primire turistică, dezvoltarea centrelor locale de informare şi promovare turistică.