Termen prelungit la Casa de Pensii Neamţ pentru “cumpărarea” vechimii în muncă

20/12/2017

Casa Judeţeană de Pensii Neamţ anunţă prelungirea termenului în care persoanele interesate pot încheia un contract de asigurare socială pentru o perioadă anterioară, pînă la data de 31 decembrie 2018. Până la această dată, un număr de 873 persoane au solicitat C.J.P. Neamț încheierea de contracte de asigurare în temeiul Legii 186/2016, fiind achitată de către aceștia o sumă de 4.959.044 lei. Inițial, Legea 186/2016 a avut ca termen de aplicare 6 luni de zile de la intrarea în vigoare a legii, însemnând în perioada 27 octombrie 2016 – 27 aprilie 2017, termenul fiind ulterior prelungit pentru 31 decembrie 2017, prin O.U.G. nr.32/2017. Potrivit informaţiilor oferite de reprezentanţii CJP Neamţ, poate încheia un contract de asigurare socială orice persoană, indiferent de cetăţenie, cu domiciliul sau reşedinţa în România, care îndeplineşte, cumulativ, o serie de condiţii: nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială; nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia, respectiv nu a realizat stagii de cotizare sau stagii asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii, în perioada pentru care se solicită asigurarea; nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită încheierea contractului de asigurare socială. Potrivit informaţiilor transmise de conducerea CJP Neamţ, contractul de asigurare socială prevăzut de Legea nr.186/2016 se încheie numai pentru perioade anterioare datei la care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, privind vârsta standard de pensionare (vârstă prevăzută în anexa 5 la Legea nr.263/2010), ce se încadrează în intervalul cuprins între data încheierii contractului de asigurare și ultimii 5 ani anteriori acestei date. Pentru perioadele viitoare, asigurarea voluntară se poate realiza prin încheierea unui contract de asigurare socială, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru cine nu ştie, baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, respectiv venitul asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale, înscris în contractul de asigurare socială, este ales de persoana care încheie contractul şi nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător fiecărei luni din perioada pentru care se solicită asigurarea în sistemul public și nici mai mare decât valoarea corespunzătoare a de cinci ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Suma cu titlu de contribuţia de asigurări sociale, datorată în baza contractului de asigurare socială încheiat, poate fi plătită în una sau mai multe tranşe lunare, fără a depăşi termenul de aplicare al legii. Suma reprezentând contribuţia de asigurări sociale datorată se actualizează cu indicele de inflaţie, ori de câte ori se face plata contribuţiei. Plata contribuției se poate face în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii sau prin orice alte mijloace prevăzute de lege, în contul deschis la Trezoreria Statului pe seama Casei Județene de Pensii Neamț.

Geanina NICORESCU