Sute de locuri disponibile la colegii şi academii pentru formarea de ofiţeri şi subofiţeri

02/02/2018

Ministerul Apărării Naţionale prin Centrul Militar Județean Neamț desfăşoară activităţi de recrutare a candidaţilor, băieţi şi fete, pentru admiterea în instituţiile militare de învăţământ, pentru anul de învăţământ 2018-2019. Pentru candidaţii din judeţul Neamţ, activitatea de recrutare se desfăşoară la sediul Centrului Militar Judeţean Neamţ.
Colegiile naţionale militare primesc candidaţi care sunt în clasa a VIII-a şi care nu depăşesc vârsta de 16 ani în cursul anului 2018, pentru aceştia fiind libere 480 de locuri. Astfel, sunt disponibile câte 120 de locuri la colegiile “Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, “Dimitrie  Cantemir” Breaza, “Mihai Viteazul” Alba Iulia, “Tudor Vladimirescu” Craiova.
La academiile militare- pentru formarea ofiţerilor licenţiaţi, se primesc candidaţi cu diplomă de Bacalaureat sau care sunt în clasa a XII-a şi care au vârsta până în 26 de ani, respectiv 24 de ani pentru aviaţie-naviganţi, împliniţi în cursul anului 2018. Aici pot fi ocupate 821 locuri, după cum urmează: Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” Sibiu – 320 locuri; Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă” Braşov- 138 locuri; Academia Navală “Mircea cel Bătrân” Constanţa- 80 locuri; Academia Tehnică Militară – Bucureşti- 206 locuri; Institutul Medico-Militar – Bucureşti şi Târgu Mureş- 77 locuri.
Pentru formarea maiştrilor militari pregătirea se face în cadrul şcolilor postliceale militare, respectiv Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre “Basarab I”  Piteşti: 296 locuri; Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene “Traian Vuia” Boboc jud. Buzău: 220 locuri; Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale “Amiral Ion Murgescu” Constanţa: 110 locuri. Se primesc candidaţi cu diplomă de Bacalaureat sau care sunt în clasa a XII-a şi care au vârsta până în 28 de ani împliniţi în cursul anului 2018.
Formarea subofiţerilor are loc tot la şcoli postliceale militare, însă aici numărul de locuri este limitat la 360. Mai exact, la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre “Basarab I”  Piteşti sunt disponibile 295 locuri, iar la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene “Traian Vuia” Boboc jud. Buzău- 65 locuri. Se primesc candidaţi cu diplomă de Bacalaureat şi care au vârsta până în 35 de ani împliniţi în cursul anului 2018.
Învăţământul militar este învăţământ de stat, vocaţional, gratuit, parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ. Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ, candidaţii vor parcurge următoarele etape: prezentarea la sediul Biroului informare – recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Neamț în vederea stabilirii contactul iniţial; efectuarea unui examen medical la o clinică militară (cea mai apropiată fiind Spitalul Militar Iaşi); definitivarea dosarului de candidat, la sediul Biroului informare – recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Neamț; susţinerea a doua teste aptitudinale, care sunt apreciate cu “Admis” sau “Respins” (de evaluare psihologică şi de evaluare a aptitudinilor fizice), la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare – Cîmpulung Moldovenesc; participarea la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ.
Geanina NICORESCU