Subvențiile din 2018, după regului noi

13/02/2018

*Modificări importante în vegetal și zootehnic
*La plățile suplimentare, alte condiționări
Printr-un proiect de act normativ, afișat pe pagina oficială a Ministerului Agriculturii, s-au făcut mai multe modificări în criteriile de eligibilitate a mai multor scheme de plată de care beneficiază fermierii, începând din acest an și până în 2020. Schimbările vizează atât sectorul vegetal, cât și cel zootehnic, fiind operate modificări la subvențiile de bază, dar și la celelalte plăți, cum sunt ajutoarele naționale tranzitorii ori spijinul cuplat vegetal și zootehnic. Fermierii trebuie să fie informați din timp, ca să cunoască foarte bine toate aceste modificări atunci când vor completa cererile unice de plată, campanie care va demara la mijlocul lunii viitoare. Noi le vom prezenta din vreme, pentru toate tipurile de subvenții care se cuvin agricultorilor nemțeni.
*Ajutorul național tranzitoriu în vegetal
Acum ne vom opri la ajutoarele naționale tranzitorii acordate în sectorul vegetal. Fermierii nemțeni care solicită aceste ajutoare trebuie să știe că, la completarea cererii unice de plată pentru anul 2018, vor trebui să utilizeze informațiile cadastrale, unde aceste informații sunt disponibile și relevante.
Mai multe detalii ne-a oferit Mihai Dorneanu, director executiv la APIA Neamț:
„Un proiect de act normativ afișat pe pagina oficială a Ministerului Agriculturii modifică Ordinul subvențiilor în acest sens. O parte din articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins: „să identifice, să declare, să localizeze şi să delimiteze parcelele agricole în aplicaţia electronică GIS pusă la dispoziţie de către APIA Neamț şi să utilizeze informaţiile cadastrale urmare a înregistrării sistematice a imobilelor prin Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, în situaţia în care acestea sunt disponibile şi relevante.” În vechea formă a acestui articol nu apărea obligativitatea folosirii informațiilor  cadastrale pentru identificarea și localizarea parcelelor agricole pentru care fermierii solicită subvenții europene și ajutoare de la bugetul de stat.”
*Pentru fermierii nemțeni, la plată 113.258 ha
Ajutorul național tranzitoriu este singura subvenție acordată de la bugetul de stat, fiind o plată suplimentară care se acordă pentru anumite tipuri de culturi agricole. Anul trecut la APIA Neamț au fost depuse 25.982 cereri unice de plată pentru suprafața totală de 166. 502 hectare. Pentru ajutorul național tranzitoriu acordat la culturile amplasate pe teren arabil vor intra la plată 110.305 hectare, iar pentru sfecla de zahăr 2.953 hectare. Este o sumă care se adaugă la subvenția pe suprafață, plata redistributivă, plata pentru bune practici agricole și plata pentru tinerii fermieri.
Reamintim culturile pentru care se achită ajutorul național tranzitoriu în sectorul vegetal și cuantumul pe hectar al acestor ajutoare, aferent Campaniei de plăți 2017.  Ajutorul naţional tranzitoriu pentru culturi amplasate pe teren arabil este de 16,0078 euro/ha, pentru in și cânepă pentru fibră – 6,66 euro/ha, tutun:  2.078,72 euro/ha – 9.560,65 lei/ha, hamei: 423,11 euro/, sfeclă de zahăr: 72,69 euro/ha. Acesta plată suplimentară care se adaugă la celelalte tipuri de subvenții pe suprafață.
Plăţile pentru ajutoarele naţionale tranzitorii în sectorul vegetal, finanțate de la bugetul național, se fac în lei, la cursul de schimb de 4,599 lei pentru un euro.
Tina-CONDREA-ZĂPODEANU