Subvenţii în zona defavorizată

15/04/2014

Subventii-APIA

 *S-au dat banii  pentru vite *La autorizate, plăţile pentru ovine şi caprine

Săptămâna trecută, APIA a efecutat plăţile aferente ajutorului specific acordat producătorilor  de lapte şi carne de vită din zonele defavorizate, pentru anul 2013. Fermierii din aceste beneficiază de ajutor specific pentru a compensa dezavantajele specifice zonei, sub forma unei plăţi suplimentare, calculată şi acordată anual în funcţie de efectivul de animale deținut, diferenţiată pe specii.

Prin lege, aceste plăţi se fac până cel mai târziu 30 iunie a anului următor celui în care s-au depus cererile de subvenţii. Cu alte cuvinte, suntem în grafic!

În judeţul Neamţ sunt 26 unităţi administrativ-teritoriale declarate ca având  statut de zonă defavorizaţă: 23 localităţi se află în zona de munte şi 3 comune în partea Romanului. Fermierii din aceste localităţi au depus 2.915 cereri pentru un efectiv de 9.093 capate, din care 8.840 vaci cu lapte, 23 bivoliţe şi 230  tineret bovin pentru carne. De vreo câţiva avi, în peisajul zootehnic nemţean şi-au făcut apariţia şi bivoliţele. Este vorba de o fermă mai mare de la Tarcău, anul trecut avea un efectiv de peste 80 bivoli şi bivoliţe.

În contul crescătorilor de animale nemţeni a fost virată suma totală de 8329.448 euro. Bani au fost alocaţi pe 3 categorii de subvenţii, pe specii de animale, în cuatumuri diferite. S-au dat câte 90 de euro/cap de vacă cu lapte, 187 euro la bivoliţe şi de 300 euro la tinere bovin pentru carne. Valoarea în lei este calculată la cursul de schimb de 4,4620 lei, pentru un euro stabilit de Banca Central Europeană la data de 30 septembrie 2013.

Pentru subvenţiile la  ovine şi capine din zona defavorizată încă nu sunt autorizate plăţile. Acum, la APIA Neamţ se lucrează de zor la verificarea dosarelor de subvenţii, după care urmează autorizarea lor.  Subvenţia la ovinele şi caprinele de lapte şi de carne din zonele defavorizate se acordă anual. Plafonul maxim alocat, la nivel naţional,  ajutorului financiar specific este de 6.711.315 euro, iar cuantumul maxim este de 6,5 euro/cap de animal. Exact cât va fi, rămâne de văzut.

Tina CONDREA