Spitalul din Roman achiziţionează noi echipamente medicale

19/12/2017

Câştigătorul contractului va trebui să facă dovada că există service autorizat în ţară pentru tipul de aparatură livrat
La Spitalul Municipal de Urgenţă Roman lucrurile „se mişcă” din ce în ce mai bine. Unitatea medicală doreşte să cumpere, prin achiziţie publică, din lista de investiţii 2017, o hotă cu flux laminar pentru pregătirea citostaticelor. Valoarea estimată a achiziţiei este de 24.500 lei, fără TVA, iar criteriul aplicat pentru atribuirea contractului va fi „cel mai bun raport calitate-preţ”. Data limită de depunere a ofertelor este 20 decembrie 2017, iar ofertantul va cuprinde, în oferta tehnică, termenul de livrare. Spitalul are nevoie urgentă de acest echipament, astfel încât livrarea produsului trebuie făcută până cel târziu în data de 28 decembrie 2017. Conducerea spitalului a stabilit foarte bine condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească produsul, în special perioada de garanţie, care trebuie să fie de minim 24 de luni de la punerea în funcţiune. De asemenea, operatorul economic care va câştiga contractul trebuie să facă dovada că există service autorizat în România pentru acest tip de aparat iar timpul maxim de răspuns pentru intervenţia de service să fie 48 de ore.
Geanina NICORESCU