Sindicatul din învăţământ trage semnalul de alarmă: Mai multe şcoli riscă să fie închise din cauza costului standard per elev, calculat greşit

29/01/2018

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ semnalează că Ministerul Educaţiei Naţionale impune şcolilor să ia măsurile care se impun pentru a se încadra în chetuielile de personal apro- bate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018. Or, potrivit sindicaliştilor, aceste cheltuieli sunt stabilite în funcţie de costul standard per elev/preșcolar care, în multe situaţii, este calculat fără să se ţină cont de realitatea existentă în unităţile de învăţământ. “FSLI cere urgent regândirea modu- lui de calcul al acestui cost standard. Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ contestă modul în care este aplicat costul standard per elev, în funcţie de care sunt alocaţi banii pentru salariile angajaţilor din educaţie. Sis- temul de învăţământ este într-o permanentă dinamică, iar școlile din România sunt extrem de eterogene dacă ne referim la numărul de elevi la clasă, mediul în care funcționează sau la componența resursei umane și de aceea modul de stabilire a acestui cost stan- dard ar trebui să țină cont de toate particularitățile existente pentru o uni- tate de învățământ. De asemenea, cre- dem că în funcţie de fiecare situaţie în parte trebuie introduşi indici de corecție reali, care să ajute la echilibrarea finanţării unităţilor de învăţământ”, transmit sindicaliştii, printr-un comu- nicat emis la sfârşitul săptămânii tre- cute. Aceştia mai susţin că, din păcate, din anul 2011, de când a fost introdus și până în prezent, valoarea costului stan- dard a fost stabilită în mod arbitrar: Ministrul Finanțelor Publice a aprobat cuantumul sumelor destinate salariilor, iar Ministerul Educației a împărțit aceste sume la numărul de elevi și preșcolari, rezultând, din condei, costul standard. “Aşa am ajuns în situaţia gravă în care mai multe şcoli ar putea să fie închise. Este vorba despre școli mici, cu câte 8-10 copii la clasă, situate în zone izolate, care sunt în pericol de a fi desfiinţate. În acest caz trebuie introduși indici de corecție acoperitori, pentru că cei care contează, în primul rând, sunt elevii care au dreptul la educație! Desfiinţarea unor şcoli, fără a asigura- transportul elevilor la o școală apropiată, înseamnă o măsură iresponsabilă. Ştim că înființarea sau desființarea unei unități de învățământ intră în competența autorităților localeși a inspectoratelor școlare. Cerem, însă Ministerului Educaţiei să fie partenerul nostru şi al elevilor, într-un mod real şi să ia măsurile prin care se poate ajunge la un cost standard calculat- corect. Elevii şi profesorii nu trebuie să fie sacrificaţi pentru că o școală nu se încadrează înlimitele de cheltuieli, deşi sunt situaţii special”, au mai spus reprezentanţii sindicatului din învăţământ. “Ne întrebăm, în aceste condiţii, dacă mai sunt profesorii încurajaţi săinvestească în formare continuă?” Printre situațiile “de-a dreptul aber- ante” descrise de sindicalişti se numără colegii sau licee de prestigiu care nu se pot încadra în cheltuielile aprobate. Motivul: sunt foarte multe cadre didac- tice cu gradul didactic I, cu gradații de merit sau doctorate, care trebuie să fie remunerate pe măsură, însă formula de calcul a costului standard per elev nu prevede indici de corecție pentru aceste particularități. Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ solicită, de asemenea, Min- isterului Educaţiei şi stabilirea clară a normativelor pentru personalul didactic auxiliar și pentru personalul nedidactic, categorii de salariați decimați numeric în ultimii ani. Cu alte cuvinte, trebuie stabilit în mod exact care este un mini- mum de personal care trebuie să existe într-o unitate de învățământ, pentru ca acea unitate să funcționeze normal, ast- fel încâtelevii să nu aibă de suferit “Trebuie să înceteze bătaia de joc la adresa colegilor noştri sau la adresa elevilor. Suntem puşi într-o situaţie absurdă în care ne simţim ca pe o moşie în care ne milogim în faţa stăpânului să nu ne taie din porţia de mâncare. O țară care îşi închide şcolile, pentru că guvernanţii nu sunt în stare să asigure fonduri suficiente pentru funcţionarea lor,nu eo ţară condusă spre dezvoltare, e o ţară care pune lacăt pe propriul viitor. FSLI atrage atențiacă nemulţumirile membrilor de sindicat se adună de la o zi la alta, iar calea dia- logului social nu va mai fi o soluţie pentru noi să rezolvăm problemele generateeducației de către cei aflaţi la putere”, a declarat preşedintele FSLI, Simion Hancescu.

Geanina NICORESCU