Simpozionul şi Concursul Internaţional „Copilăria – un poem”

09/06/2019

Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vânători-Neamţ organizează, în perioada 21 – 23 iunie, Proiectul internaţional de parteneriat educational „Copilăria – un poem”. Competiţia se desfăşoară pe trei secțiuni: Concursul de creaţie literară şi plastică, Simpozionul „Istorie, cultură, tradiţie – sufletul unei naţii” şi Festivalul artistic al interpreţilor şi formaţiilor. Concursul se adresează atât preşcolarilor și elevilor din clasele I – XII, cât și cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar (educatoare, învăţători, profesori etc.). Înscrierile se fac până pe 15 iunie, evenimentul debutând pe data de 21 iunie, la ora 8.45, la Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicoalu”, Vânători-Neamţ, cu Simpozionul „Istorie, cultură, tradiţie – sufletul unei naţii”, secţiune dedicată cadrelor didactice. Manifestările vor continua în zilele de 22 – 23 iunie, când va avea loc concursul interpreţilor şi formaţiilor artistice, eveniment desfăşurat la Centrul Social-Cultural „Mihail Sadoveanu”, Vânători-Neamţ. Parteneri ai proiectului sunt Primăria comunei Vânători-Neamţ, Centrul Cultural „Mihail Sadoveanu”, Vânători-Neamţ, Casa Corpului Didactic Neamţ, Casa Corpului Didactic București, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, Casa Muzeu „Vasile Gaman”, sat Lunca, com. Vânători-Neamţ, Szkola Podstawowa nr. 21, Lublin, Polonia, General Secondary School „Panayot Volov”, Shumen, Bulgaria, Şcoala Alfonso X El Sabio, Madrid, Spania, Şcoala medie de cultură generală, satul Novoselovka, raionul Sărata, regiunea Odesa, Şcoala „Vuk Karadzic”, Vârşeţ, Serbia, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu“, Slobozia Mare, Raionul Cahul, Republica Moldova, Colegiul Tehnic „Ion Holban”, Iaşi, Şcoala Gimnazială „Regele Mihai I”, Bucureşti, Şcoala Gimnazială „Ion Creangă“, Scoala Gimnazială „Veniamin Costachi“, com. Roşieşti, jud. Vaslui. Punţi de legătură între diferitele culturi Manifestarea are drept scop cunoaşterea şi valorificarea tezaurului cultural şi crearea unor punţi de legătură între valorile culturale ale ţării noastre şi ale ţărilor implicate în proiect. „Poporul nostru, de-a lungul secolelor de istorie, a adunat multe fapte de vitejie şi sarificiu, a creat o bogată şi variată cultură spirituală şi materială, la care se adaugă frumusețea și bucuria de a trăi în aceste locuri, exprimate și transmise, de la generație la generație, prin construcții arhitecturale și spirituale valoroase, dar și prin oameni de excepție ai zonelor. Creaţia populară orală, tradiţiile, obiceiurile, meşteşugurile, literatura, muzica, teatrul, arta plastică sunt câteva domenii care stau mărturie bogăţiei spirituale a poporului nostru şi care au intrat în patrimoniul culturii naţionale şi universale. Unul dintre obiectivele școlii este să realizeze punţi de legătură între nevoile educaţionale, resursele, disponibilităţile intelectuale ale tinerilor şi perspectiva de dezvoltare a societăţii, privită prin prisma evoluţiei acesteia. Am considerat că este necesar ca elevii să cunoască mai bine istoria neamului și, deoarece un impact deosebit asupra elevilor au avut subiectele referitoare la cultura poporului nostru, dorința de a cunoaște elemente culturale din alte zone și din alte țări, am continuat şi anul acesta să abordăm o temă de suflet, cunoaşterea culturii şi păstrarea tradiţiilor, cunoașterea trecutului istoric al neamului nostru și, de ce nu, istoria altor popoare”, spun organizatorii. Între obiectivele manifestării se numără: cunoaşterea valorilor istorice și etnografice ale zonelor prin realizarea schimbului de idei, proiecte, produse ale activităţii, între elevii implicaţi în proiect; cultivarea sensibilităţii artistice şi a capacităţii creatoare ale elevilor prin organizarea concursului de creaţie literară şi plastică; valorificarea capacităţilor creatoare prin organizarea unei expoziţii lucrările participante la concurs; cunoaşterea impactului pe care îl are educaţia asupra dezvoltării culturii copiilor şi valorificarea cunoștințelor în cadrul activităţilor şcolare, prin prezentarea referatelor înscrise la simpozion; promovarea valorilor istorice, culturale și turistice ale zonei.

Irina NASTASIU

Lasa un comentariu