În sfârşit, lege pentru recunoaşterea, peste hotare, a unor profesii din sănătate

08/12/2017

De asemenea este reglementată răspunderea juridică a profesionistului
Legea privind exercitarea profesiilor în sistemul de sănătate, prin recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România a fost pusă, ieri, în dezbatere publică. Este vorba despre cadrul de reglementare pentru exercitarea profesiilor de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical, technician dentar, dietetician, fizioterapeut, biochemist, biolog şi chimist. Prin proiectul de lege sunt transpuse prevederile din actele europene care reglementează profesiile din sistemul de sănătate.
Actualmente, în cadrul sistemului de sănătate din Românie îşi exercită profesia următoarele categorii de personal: personal cu studii universitare medicale sau nemedicale, personal cu studii postliceale sau medii medicale sau nemedicale şi personal sanitar auxiliar.
Precizăm că, la nivelul Uniunii Europene, profesiile care beneficiază de recunoaştere automată în cazul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru aplicarea procedurilor de recunoaştere automată, sunt cele de medic, farmacist, medic dentist, asistent medical generalist şi moaşă.
De asemenea, personalul cu studii universitare cuprinde, pe lângă profesiile
reglementate la nivelul Uniunii Europene şi alte categorii de personal, precum
biochimişti, biologi, chimişti, psihologi, dieteticieni, fizioterapeuţi şi alt personal de specialitate cu studii superioare, care lucrează în domeniul prevenirii,menţinerii şi îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei. Totodată, personalul cu studii postliceale sau medii medicale sau nemedicale, nereglementat la nivelul Uniunii Europene este constituit din laboranţi, tehnicieni şi alte categorii de personal cu pregătire de specialitate. Aceştia îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea şi controlul direct al personalului
cu studii universitare medicale sau nemedicale.
Personalul sanitar auxiliar cuprinde infirmiere, îngrijitori, brancardieri, ambulanţieri, paramedici, precum şi alt personal, precum personalul care asigura curăţenia şi păstrarea igienei unităţilor sanitare, pregătirea materialelor şi echipamentelor necesare activităţii medicale şi de îngrijire, însoţirea la nevoie a bolnavilor spitalizaţi, îndeplinirea altor sarcini prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalelor.
În expunerea de motive se arată că proiectul de act normativ reglementează condiţiile generale de exercitare aprofesiei, nedemnităţile şi incompatibilităţile profesiei, autorizarea exercitării profesiei, formele de exercitare a profesiei, exercitarea profesiei, recunoaşterea calificărilor profesionale în situaţia stabilirii pe teritoril României a profesinistului, precum şi în situaţia prestării de servicii. De asemenea este reglementată răspunderea juridică a profesionistului, precum şi organizarea şi funcţionarea organismelor profesionale.
Se înfiinţează Registru Naţional al Profesioniştilor din Sistemul de Sănătate, cu informaţii despre restricţii sau interdicţii cu privire la desfăşurarea activităţilor profesionale!
Prin proiectul de lege se propune înfiinţarea Registrului Naţional al Profesioniştilor din Sistemul de Sănătate, “în vederea dezvoltării celor mai eficiente politici de resurse umane pentru asigurarea stării de sănătate a populaţiei”, conform Expunerii de motive. Registrul Naţional al Profesioniştilor din Sistemul de Sănătate va fi o platformă electronică în proprietatea Ministerului Sănătăţii, având regimul juridic al unei baze de date, cu scopul de a furniza datele necesare pentru managementul şi politicile de resurse umane în sănătate. Ministerul Sănătăţii, prin structura competentă din cadrul acestuia, va coordona Registrul Naţional, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal.Registrul Naţional se va compune din 8 părţi, corespunzătoare următoarelor profesii: medic, medic dentist, farmacist,asistent medical, asistent medical generalist şi moaşă, tehnician dentar, dietetician, fizioterapeut şi biochimist, biolog şi chimist. Principalele informaţii privind profesioniştii, care trebuie colectate în Registrul Naţional vor fi date de identificare personală; informaţii privitoare la formarea profesională; informaţii cu privire la locul de muncă; informaţii privind autorizarea exercitării profesiei; dacă prestează activitatea cu titlul permanent, temporar sau ocazional; dacă este supus unor restricţii sau interdicţii cu privire la desfăşurarea activităţilor profesionale informaţii privins statutul acestuia, dacă este activ sau nu.
De asemenea, organismele profesionale sunt obligate să înregistreze profesioniştii în Registrul Naţional, după dobândirea calităţii de membru al organismului profesional sau după depunerea solicitărilor de prestare cu caracter temporar sau ocazional a serviciilor pe teritoriul României.
Geanina NICORESCU