Serviciul de Ambulanță Neamț are nevoie urgentă de 3 medici!

18/09/2018

Până la 1 octombrie 2018, Serviciul de Ambulanță Județean Neamț așteaptă înscrieri la concursurile organizate pentru ocuparea a trei posturi vacante de medic, pentru stația centrală de la Piatra Neamț, Roman și Bicaz.
Este nevoie urgentă de un medic de medic Medicină generală cu drept de liberă practică, având atestat în Asistență medicală de urgență prespitalicească, la Compartimentul Asistență medicală de urgență și transport medical asistat – Stația centrală Piatra Neamț, care să lucreze cu normă întreagă; de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie, având atestat în Asistență medicală de urgență prespitalicească, la Compartimentul Asistență medicală de urgență și transport medical asistat – Substația Roman, post cu normă întreagă; medic primar confirmat în specialitatea Medicină de familie, având atestat în Asistență medicală de urgență prespitalicească, la Compartimentul Asistență medicală de urgență și transport medical asistat – Substația Bicaz, post tot cu normă întreagă.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde, printre altele, copie a diplomei de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști; copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; dovada ori înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare; cazierul judiciar; certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează. Taxa de concurs este de 150 de lei.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, până la data de 1 octombrie 2018 ora 15,00, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Geanina NICORESCU