Şefa de la Buletine roagă cetățenii să-și schimbe cărțile de identitate expirate

13/11/2017

1.359 de persoane vor primi acasă invitații pentru intrare în legalitate
Mulți dintre restanțieri sunt copii care au împlinit vârsta de 14 ani
În ziua de azi fără buletin nu poți face mai nimic, dar chiar și așa iată că mai sunt destule persoane care ignoră acest lucru, printre care și minorii. Pentru a determina restanțierii din Piatra Neamț și comunele arondate să intre în legalitate, conducerea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Piatra Neamț, prin Loredana Popescu, șefa instituției, a inițiat o campanie de trimitere de invitații la aceste persoane. “Zilele acestea exediem invitații cetățenilor care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate în termenele prevăzute de lege în trimestrul II și III, din 2017. E vorba de persoanele care au actele de identitate expirate sau de copii care au împlinit 14 ani și n-au cerut eliberarea primului document de identitate. În acest scop, pentru sensibilizarea populației, vom trimite 549 invitații către restanțierii din trimestrul II și 810 la cei din trimestrul III. Numărul lor a fost mai mare, însă între timp, aceștia s-au prezentat pentru emiterea unui nou act de identitate valabil. Reamintesc că minorii trebuie să solicite eliberarea primului act de identitate în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani. La expirarea actului de identitate, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligația să ceară un nou act de identitate cu cel mult 180 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate, dar nu mai puțin de 15 zile Documentele necesare în cele două situații se regăsesc pe site-ul Primariei municipiului Piatra Neamt”, ne-a declarat Loredana Popescu, șefa de la SPCLEP Piatra Neamț. La solicitarea instituțiilor sau a persoanelor interesate, serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor participă, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, la organizarea unor activităţi de preluare a imaginii, folosind echipamentele foto digitale din dotare şi de primire a documentelor necesare eliberării cărţilor de identitate, pentru persoanele aflate în următoarele situaţii: sunt netransportabile sau internate în unităţi sanitare ori de ocrotire socială; sunt reţinute, arestate ori execută pedepse privative de libertate; locuiesc în localităţi izolate sau aflate la distanţe mari de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor. “În situația în care solicitantul actului de identitate se află temporar în străinătate depunerea cererii sau, după caz, înmânarea actului de identitate se poate face şi pe bază de procură specială obţinută de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv. Procura trebuie să aibă aplicată fotografia solicitantului şi să fie certificată cu timbrul sec al misiunii diplomatice sau oficiului consular respectiv. La procură se ataşează o fotografie identică cu cea care a fost aplicată pe aceasta. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului, respectiv depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate şi/sau ridicarea actului de identitate. De asemenea se va/vor specifica motivul/toate motivele pentru care se solicită eliberarea unui nou act de identitate. Depunerea cererii şi a documentelor necesare pentru eliberarea primului act de identitate nu se poate realiza în baza unei procuri speciale, dar cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv”, ne-a mai spus Loredana Popescu, șefa de la Buletine Piatra Neamț.

V. ANDRIEȘ