Şef pentru “mascaţi”

06/11/2017

Pentru a putea participa la concurs, candidaţii trebuie să aibă gradul profesional de minim agent de poliţie; să aibă o vechime în muncă de minim 3 ani în M.A.I., să deţină sau să obţină autorizaţie de acces la informaţi clasificate nivel „secret de serviciu”; permis de conducere categoria B; să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală; să fi obţinut calificativul de celpuţin „BINE”la ultimele două evaluări anuale de serviciu; să fie declaraţi „apt medical”şi „apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop.
Analiza dosarelor se va face în ziua de 20 noiembrie, urmând ca agenţii admişi pentru concurs săsusţină pe 27 noiembrie interviul structurat pe subiecte profesionale. În aceeaşi zi vor fi afişate şi rezultatele, pentru ca, în data de 28 noiembrie să poată fi depuse eventualele contestaţii. În data de 29 noiembrie se va şti numele noului şef de grupă.
Funcţia de şef grupă la Serviciul pentru Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamţ, vacantată prin pensionarea titularului, va putea fi ocupată în urma unui concurs, programat pentru a fi susţinut luna aceasta. Înscrierile se fac numai din sursă internă, astfel încât agenţii de poliţie care îndeplinesc toate criteriile necesare şi îşi doresc funcţia îşi pot depune dosarul la sediul IPJ, până pe 10 noiembrie, “startul” înscrierilor fiind dat pe 6 noiembrie.
Geaninan NICORESCU