Se revine la plata integrală a concediilor medicale şi a celor pentru creşterea copilului

23/02/2018

Din vară, noi modificări…
Nemţenii trebuie să ştie că vor fi menținute drepturile și indemnizațiile asiguraților în sistemul public de sănătate, la acelaşi nivel de plată aplicat până la 1 ianuarie 2018. Guvernul a aprobat, ieri, o ordonanță de urgență care include aceste măsuri. Normativul a trebuit emis pentru corectarea inepţiei prin care, de la 1 ianuarie 2018, odată cu trecerea plăţii unor dări din sarcina angajatorului- la angajat, anumite categorii de asiguraţi pierdeau, lunar, câteva sute de lei.
Astfel, persoanele care beneficiază de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii, pentru sarcină și lăuzie, pentru îngrijirea copilului bolnav, precum şi pentru risc maternal, vor beneficia de aceleași drepturi și de același nivel al indemnizației aflată în plată până la 1 ianuarie 2018.
Măsurile sunt tranzitorii și se aplică până la 1 octombrie 2018 pentru persoanele care beneficiază sau urmează să intre în concediu medical pentru sarcină și lăuzie, pentru îngrijirea copilului bolnav și pentru risc maternal, respectiv până la 1 iulie 2018 pentru celelalte categorii de persoane asigurate care se află în concediu medical sau care urmează să intre în concediu medical în această perioadă.
“Practic, în cazul în care transferul sarcinii fiscale duce la diminuarea indemnizației, se plafonează contribuțiile de asigurări sociale datorate, astfel încât, să se mențină indemnizațiile la nivelul aflat în plată înainte de 1 ianuarie 2018. În cazul persoanelor care au primit indemnizații diminuate până la aplicarea măsurilor adoptate astăzi, angajatorul/plătitorul efectuează regularizarea sumelor prin depunerea declarației rectificative și plătește diferențele de indemnizații persoanelor în drept până la 31 martie 2018”, subliniază guvernanţii.

Stagiul minim de asigurare pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii se schimbă de la 1 iulie 2018

Potrivit ordonanței de urgență, în primul semestru al anului 2018 se va menține reglementarea care s-a aplicat până la sfârșitul anului trecut, anume că stagiul minim de asigurare pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical. Începand cu data de 1 iulie 2018, stagiul minim de asigurare pentru acordarea concediilor şi indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.
Excepție vor face în continuare indemnizațiile aferente concediilor medicale acordate pentru afecțiunile grave (neoplazii, HIV-SIDA, urgente medico-chirurgicale, boli infecto-contagioase din grupa A, risc maternal) pentru care persoanele asigurate beneficiază de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate fără sa fie necesar stagiul de cotizare.

Va fi implementat sistemul informatic de telemedicină rurală, de colaborare on-line între medicii de la ţară şi specialiştii din spitale

Ordonanța de urgență aprobată ieri mai prevede ca, până la finalul anului 2018, să fie implementat sistemul informatic de telemedicină rurală și sistemul informatic de telemedicină al apărării, care va face parte din sistemul informatic şi informaţional din sănătate. Acest proiect de utilitate publica de interes national va fi implementat etapizat de către Ministerul Sănătății și Ministerul Apărării Naționale.
Sistemul informatic de telemedicină rurală va permite acordarea serviciilor medicale la distanţă, prin folosirea tehnologiei informaţiei şi sistemelor de comunicaţii moderne, între cabinetele medicilor de familie de la ţară și medicii specialiști din spitalele judetene, în timp ce sistemul informatic de telemedicină al apărării va face posibila acordarea serviciilor medicale la distanță prin folosirea tehnologiei informației și sistemelor de comunicații moderne între structuri de medicină operațională, structuri medicale din cadrul unităților militare și unităților sanitare din rețeaua sanitară proprie a Ministerului Apărării Naționale. Rămâne de văzut când vor avea timp pentru asta medicii specialişti din spitale, care şi aşa sunt supraaglomeraţi pe fondul penuriei de personal specializat.
Geanina NICORESCU