Se caută şef pentru Postul de poliţie Stăniţa

28/12/2017

Funcţia vacantă de şef de post la Postul de poliţie Stăniţa este scoasă la concurs. Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Neamţ, începând de ieri, 28 decembrie 2017 şi până pe 10 ianuarie 2018. Se pot înscrie numai agenţii de poliţie, deci recrutarea se face din sursă internă.
În vederea participării la examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ o serie de condiţii: să fie agenţi de poliţie absolvenţi de studii liceale cu diplomă debacalaureat; să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului, respectiv: să aibă gradul profesional de minim agent de poliţie; să deţină/obţină autorizaţie de acces la informaţi clasificate nivel „secret de serviciu”; să deţină/obţină aviz pentru numire în funcţiile structurilor poliţiei judiciare; să deţină/obţină avizul de poliţist rutier; să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; să nu fie cercetat disciplinar, să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală; să fi obţinut calificativul de cel puţin „BINE” la ultimele două evaluări anuale de serviciu; să fie declaraţi „apt medical”şi „apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop; să deţină permis de conducere categoria „B”.
Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamț, la data de 25 ianuarie 2018 şi va consta într-un interviu structurat pe subiecte profesionale, înregistrat audioşi/sau video, care va fi apreciat cu note de la 1 la 10. Este declarat admis candidatul care are nota cea mai mare şi a obţinut minim nota7,00. Nota finală se calculează ca medie aritmetică între notele acordate de membrii comisiei cu două zecimale, fără rotunjire.
Nota obţinută la proba interviu poate fi contestată. Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de laproba interviu se depun în termen de 24 ore de la afişarea rezultatului, la secretariatul Serviciului Resurse Umane din cadrul I.P.J. Neamț, se soluţionează de către comisia constituită în acest scop şi se comunică candidaţilor în termen de două zile lucrătoare de laexpirarea termenului de depunere. Trebuie subliniat că aspiranţii la post pot contesta numai notele la propriile lucrări.
Geanina NICORESCU