Se caută şef pentru Poliţia Bicaz

07/02/2018

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ a făcut public faptul că scoate la concurs funcţia de şef poliţie oraş III la Poliţia Bicaz este scoasă la concurs. Înscrierile se fac la sediul IPJ, începând din data de 7 februarie şi până pe 14 februarie. Funcţia este prevăzută cu gradul profesional de comisar şef de poliţie, iar recrutarea se realizează cu personal din sursă internă. În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ o serie de condiţii: să fie ofiţeri de poliţie; pregătire de bază- pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare in sistem Bologna -„studii universitare de lunga durata cu diploma de licență sau echivalenta”, iar pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem Bologna – „studii superioare de licență ciclul I de studii superioare”; pregătirea de specialitate – pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem Bologna -„studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă la una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: juridice, economice sau militare şi informaţii sau cursuri postuniversitare ori de masterat (studii în master) în specializarea management sau una din specializările următoarelor domenii fundamentale de ştiinţe: juridice, economice ori ştiinţe militare şi informaţii”, iar – pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem Bologna -„studii de master, ciclul II de studii universitare, în ramura de ştiinţe-ştiinţe economice sau unul din următoarele domenii universitare de masterat: drept, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională ori management”. E musai ca viitorul şef de poliţie să aibă gradul profesional de minim inspector de poliţie şi să aibă minim 3 ani vechime în M.A.I. Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamț, la data de 1 martie 2018, ora 10. Examenul va consta într-un interviu structurat pe subiecte profesionale. Va fi declarat admis candidatul care are nota cea mai mare şi a obţinut minim nota 7,00, candidaţii fiind declarați „admis” în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la interviul structurat pe subiecte profesionale. … si şef pentru Biroul de Combatere Delicte Silvice IPJ Neamţ a anunţat şi scoaterea la concurs a funcţiei de şef birou la Biroul de Combatere Delicte Silvice din cadrul Serviciului Ordine Publică – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamț, prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef de poliţie, tot prin recrutare din sursă internă. Printre condiţiile de participare la examen se numără obligaţia concurenţilor de a avea 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei şi să nu fie cercetaţi disciplinar . Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamț, la data de 28 februarie 2018, sala de şedinţe, şi va consta într-un interviu structurat pe subiecte profesionale, care va fi apreciat cu note de la 1 la 10. Va fi declarat admis candidatul care are nota cea mai mare şi a obţinut minim nota 7,00.
Geanina NICORESCU