Scandalul Apa Serv ia amploare: Dughir, atac la avocatul Bourceanu. Consilierul județean contraatacă

03/10/2016

 

bourceanutsdneamtM.O.T.

Replică a consilierului local Adrian Bourcenu, în urma plângerii penale făcute de Ionuț Dughir, directorul Apa Serv Neamț, plângere admisă de procurori, potrivit căreia consilierul local este acuzat de abuz în serviciu.

Consilierul județean, care este și avocat, va fi cercetat de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din IPJ Neamț, în calitate de președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț.

Replica nu a întârziat să apară, și încă una documentată, având în vedere că alesului județean nu-i trebuie apărător:

”Având în vedere articolul intitulat “Iureș penal de la CJ Apa Serv” apărut într-o publicație locală în data de 30 septembrie 2016 referitor la formularea unei plângeri penale împotriva subsemnatului de către directorul C.J. Apa Serv S.A., Cătălin Dughir, plângere ce vizează săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu de către subsemnatul, doresc să aduc la cunoștința opiniei publice câteva aspecte care nu se constituie într-o replică la afirmațiile domnului Dughir, ci într-o obligație morală față de locuitorii județului Neamț:

Din conținutul întregului material jurnalistic la care am făcut referire rezultă că directorul C.J. Apa Serv S.A. a sesizat organele de cercetare penală cu privire la faptul că aș fi săvârșit infracțiunea de abuz în serviciu atunci când, în calitate de Președinte al A.D.I. “AQUA NEAMȚ” am procedat la modificarea actului constitutiv al C.J. Apa Serv S.A., prin nerespectarea procedurilor de convocare și de vot aplicabile Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMȚ”, cu intenția de a contribui la modificarea componenței Consiliului de Administrație a Companiei și la limitarea ilegală a puterilor directorului general.

Un prim element în demontarea întregii construcții juridice regizată de directorul Apa Serv S.A. este acela că, în conformitate cu Actele constitutive ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMȚ”, nu intră în competența Asociației să intervină în conducerea și administrarea Companiei Județene Apa Serv S.A., ci doar are prerogativa de a aviza sau nu modificările actelor statutare ale C.J. Apa Serv S.A., astfel cum aceste propuneri de modificare ne sunt înaintate de către Adunarea Generală a Acționarilor Companiei.

În acest context, este nefondată acuzația conform căreia, prin avizarea modificărilor actului constitutiv am avut intenția de a contribui la modificarea componenței Consiliului de Administrație a C.J. Apa Serv S.A. și la limitarea ilegală a prerogativelor directorului general, atâta timp cât aceste propuneri de modificări ne-au fost înaintate spre avizare chiar de către C.J. Apa Serv S.A. prin reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor.

Dacă domnul director invocă existența unei fapte penale de abuz în serviciu cu privire la modul de modificare a actului constitutiv al C.J. Apa Serv S.A., atâta timp cât rolul Asociației este doar de avizare, și nu de propunere a modificărilor și de modificare propriu zisă a actelor statutare, rog organele de cercetare penală să se sesizeze din oficiu cu privire la săvârșirea de către acesta a aceleiași infracțiuni de abuz în serviciu atunci când, în calitate de director General a C.J. Apa Serv S.A. a procedat la modificarea repetată a actelor statutare ale Companiei după data de 14.09.2011, fără să solicite și avizul Asociației.

În ceea ce privește acuza adusă subsemnatului de încălcare a procedurii de convocare a Ședințelor Adunării Generale a Asociaților A.D.I. “AQUA NEAMȚ”, prin nerespectarea termenelor prevăzute de Actele statutare ale Asociației, consider că aceasta nu subzistă atâta timp cât actele statutare prevăd un termen de convocare pentru prima ședință a Adunării Generale a Asociaților de 5 zile lucrătoare, fără a se impune restricții de neluare în calcul a primei și ultimei zile, iar în cazul neîntrunirii cvorumului, a doua ședință urmând să se țină în termenul maxim de 15 zile.

În ceea ce privește acuza potrivit căreia la avizarea modificărilor aduse Actelor statutare ale C.J. Apa Serv S.A., au votat și reprezentanți ai unor unități administrativ teritoriale ce nu au delegat serviciul către această Companie, menționăm faptul că, potrivit Actelor statutare ale Asociației, fiecare membru din Adunarea Generală a Asociaților A.D.I. “AQUA NEAMȚ” are un vot egal în acest organism. Totodată, așa cum am declarat și public, unii reprezentanți ai unităților administrativ teritoriale nu și-au putut delega serviciul de alimentare cu apă și de canalizare urmare a refuzului Conducerii Apa Serv S.A. de preluare a acestor sisteme.

Referitor la existența unei presupuse infracțiuni de fals generată de semnătura reprezentantului comunei Săvinești în Registrul de Prezență aferent Ședinței Adunării Generale a A.D.I. “AQUA NEAMȚ” din 23 mai 2016, consider că această acuză este una răuvoitoare, în condițiile în care titularul plângerii cunoștea faptul că primarul Comunei Săvinești mandatase prin Dispoziția nr. 4152 din data de 23.05.2016 o altă persoană pentru a participa la lucrările acelei ședințe, semnătura din Registrul de Prezență aparținându-i acelei persoane împuternicite. În aceste condiții, din nou am putea aprecia că titularul plângerii este susceptibil de săvârșirea infracțiunii de inducere în eroare a organelor judiciare, faptă prevăzută și pedepsită de art. 268 din Codul penal.

Am să mă opresc aici cu aspectele de natură juridică întrucât ele vor face obiectul unor cercetări ce urmează a fi efectuate de către organele de urmărire penală, însă nu mă pot abține să nu remarc superficialitatea și lipsa de profesionalism de care dă dovadă directorul acestei Companii esențială pentru Județul Neamț în modul în care analizează și apreciază procedurile juridice, proceduri care după șapte ani de la aplicare, ar fi trebuit să fie cunoscute de o astfel de persoană, salarizată substanțial din bani publici.

Este de notorietate că Directorul Companiei Apa Serv S.A. a înțeles performanța în actul managerial doar prin presiuni permanente asupra Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Aqua Neamț” de avizare a creșterii prețului la utilități, respectiv apă și canal, fără a avea argumente și analize solide și o viziune de dezvoltare a Companiei, prin protejarea consumatorilor, în condițiile în care acesta este scopul existenței și funcționării societății.

În final, îi asigur pe toți locuitorii județului Neamț că nu voi ceda presiunilor exercitate de acest Domn prin toate mijloacele, și că voi vota întotdeauna împotriva solicitărilor abuzive de creștere a prețului de furnizare a serviciilor de apă și canal atunci când voi considera că acestea sunt nejustificate și că pot fi evitate prin adoptarea altor măsuri pentru care sunt necesare aptitudini manageriale, și nu de petiționar ignorant, așa cum s-a dovedit Domnul Dughir în cazul de față.

Îmi rezerv dreptul de a întreprinde demersurile penale sau civile pe care le voi considera necesare împotriva domnului Director Cătălin Dughir ca urmare a prejudiciului de imagine adus prin formularea acestei petiții pe care Domnia sa o ridică la rangul de “plângere penală”.

Avocat Adrian Bourceanu

 Președinte A.D.I. AQUA NEAMȚ”

a