Săracu’ tot sărac rămâne…

12/12/2017

O hibă legislativă împiedică accesarea de fonduri europene pentru dezvoltarea asistenţei medicale comunitare
Autoritatea sanitară încearcă să rezolve problema
Vor apărea pe piaţa serviciilor şi furnizori privaţi de asistenţă medicală comunitară

În timp ce administraţiile locale întâmpină mari probleme pentru menţinerea în activitate a mediatorilor sanitari pentru romi şi a asistenţilor medicali comunitari, statul pierde bani grei pentru finanţarea acestui sector deficitar, din pricina unor neconcordanţe legislative. La nivelul judeţului Neamţ au fost angajaţi, anul trecut, 20 de asistenţi medicali comunitari şi 7 mediatori sanitari pentru romi, un număr total insuficient. Totodată, serviciile pe care le pot oferi aceşti angajaţi nu sunt nici pe departe cele reglementate prin lege, din lipsă de … fonduri. De asemenea, se doreşte extinderea furnizării serviciilor de asistență medicală comunitară și prin furnizorii privați de asistență medicală comunitară.
Bani există, dar trebuie accesaţi prin proiecte. Iar proiectele nu pot fi lansate pentru că lipsesc normele de aplicare a ordonanţei privind asistnţa comunitară, aprobată printr-o lege emisă anul acesta!
“Absența normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.18/2017 privind asistența medicală comunitară aprobată prin Legea 180/2017 duce la imposibilitatea lansării apelurilor de proiecte programate în cadrul POR și POCU care însumează aproximativ 355 mil. euro pentru finanțarea intervențiilor din domeniul serviciilor comunitare integrate. Această situație periclitează absorbția fondurilor europene și implicit veniturile bugetului de stat calculate în baza absorbției de fonduri estimate. În plus, întârzierea lansării acestor intervenții poate afecta și alocarea la nivelul Programelor, dată fiind dezangajarea automată de fonduri stabilită de regulamentele europene pentru anul 2018”, se arată în expunerea de motive aferentă proiectului de act normative supus, de ieri, dezbaterii publice.

Se va realiza şi definirea modului de funcționare și finanțare a serviciilor de asistență medicală comunitară prin intermediul furnizorilor privați

Aprobarea Hotărârii de Guvern privind normele de aplicarea a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2017 reprezintă condiție în accesarea fondurilor europene din POR privind dezvoltarea de centre comunitare integrate.
Astfel, aprobarea de către Guvernul României a Ordonanței de urgență nr. 18/
2017 privind asistența medicală comunitară deschide premizele cadrului legal pentru clarificarea cadrului normativ privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară și a centrelor comunitare integrate, integrarea serviciilor medico-socio-educaționale la nivel
comunitar, precum și definirea modului de funcționare și finanțare a serviciilor de asistență medicală comunitară prin intermediul furnizorilor privați.
Potrivit legiuitorului, se reglementează abordarea integrată a serviciilor medicale comunitare cu serviciile sociale și educaționale ce au în atenție identificarea și soluționarea problemelor medico-socio-educaționale a populatiei aparținând grupurilor vulnerabile.
Coordonarea tehnică și metodologică a activității asistenței medicale comunitare, monitorizarea și evaluarea și controlul activității, vor fi întărite la
nivelul Ministerului Sănătății și la nivelul direcțiilor de sănătate publică județene printr-oreglementare clară a competențelor instituțiilor care coordonează serviciile de asistență medicală comunitară: Ministerul Sănătății, structurile de specialitate teritoriale ale Ministerului Sănătății (direcțiile de sănătate publică județene), autoritățile publice locale.
Prin noul normativ se va realiza clarificarea asigurării finanțării activității de asistență medicală comunitară de la bugetul de stat prin Ministerul Sănătății și din bugetul local al autorităților administrației publice locale precum și la nivelul furnizorilor privați de asistență medicală comunitară.

Autoritatea sanitară recunoaşte că, în acest moment, “nu există o acoperire suficientă la nivel național cu personal, generând disparități în ceea ce privește accesul la astfel de servicii între mediul urban și cel rural”

Asistența medicală comunitară cuprinde ansamblul de programe, servicii de sănătate și acțiuni de sănătate publică furnizate la nivelul
comunităților, destinate creșterii accesului populației, la servicii de sănătate centrate pe prevenire în special a persoanelor și grupurilor vulnerabile.
Activitatea de asistență medicală comunitară se desfășoară prin
colaborarea cu cabinetele medicilor de familie, cu serviciile sociale și servicii educaționale, cu alte structuri medicale și sociale de pe raza comunității și a județului, inclusiv cu organizații neguvernamentale.Personalul care desfășoară activitatea de asistență medicală comunitară este format din asistenți medicali comunitari, moașe și mediatori sanitari.
“În acest moment nu există o acoperire suficientă la nivel național cu personal din asistența medicală comunitară, generând disparități în ceea ce privește accesul la astfel de servicii între mediul urban și cel rural. De asemenea există o mare variabilitate atât în practica asistenței medicale comunitare la nivel local, cât și în procesul de îndrumare metodologică și monitorizare de către direcțiile județene de sănătate publică a serviciilor furnizate de asistența medicală comunitară”, subliniază oficialii, în Expunerea de motive aferentă noului normativ.

Geanina NICORESCU