Sancțiuni în sectorul zootehnic

17/07/2018

*Penalizări, la toate plățile cuvenite fermierilor

Inspectorii APIA Neamț vor sancționa crescătorii de animale, dacă descoperă că ei n-au respectat regulile impuse pentru acordarea plăților aferente anului de cerere 2018. Sancțiunile se aplică la plata sprijinului cuplat zootehnic, dar și a ajutoarelor naționale tranzitorii. Concret, sancțiunile se dau pentru animale găsite cu neconformități, dar și pentru depunerea cu întârziere a documentelor justificative aferente cererii unice de plată. Pentru nerespectarea ecocondiționalității, sancțiunile se dau doar pentru sprijinul cuplat.
Valoarea sprijinului cuplat în sectorul zootehnic, cuvenit pe fiecare categorie de animale, se reduce în baza unui procent calculat ca raport între numărul animalelor declarate, în cazul cărora s-au constatat neconformități și numărul animalelor determinate la plată. Sprijinul cuplat este cea mai mare subvenție care se acordă în sectorul zootehnic, fiind de 401 euro/cap de animal la vacile de lapte, 447 euro – taurine de carne și metișii acestora și de 25 euro/cap de animal la oi și capre.
Anul trecut, fermierii nemțeni au depus 5.654 cereri pentru ajutorul național tranzitoriu la bovine, 364 cereri la caprine și 909 la ovine. Pentru sprijinul cuplat au fost 100 de solicitări pentru oi și capre, plus 304 cereri pentru vaci cu lapte.

*Condiționări și sancțiunile aplicate

În cazul în care numărul de animale cu neconformități este mai mare de 3, valoarea sprijinului cuplat se reduce: cu un procent dacă acesta nu depășește 10% și cu de două ori procentul stabilit, dacă acesta este mai mare de 10%, dar este de maximum 20%. Dacă procentul stabilit depășește 20%, nu se acordă sprijinul cuplat la care ar fi avut dreptul beneficiarul pentru anul de cerere 2018. În plus, beneficiarul este supus unei sancțiuni suplimentare în cuantum egal cu cel care corespunde numărului de animale cu neconformități.
În cazul în care neconformitățile sunt legate de înregistrări incorecte în Registrul Individual al Exploatației sau în pașapoartele animalelor, animalul în cauză este considerat nedeterminat numai dacă aceste erori se constată în cadrul a cel puțin două controale efectuate pe parcursul unei perioade de 24 de luni.
Sistemul de sancțiuni administrative pentru nerespectarea normelor privind ecocondiționalitatea se stabilește ținând cont de aspecte legate de neglijență, nerespectare deliberată, repetarea unei neconformități, dar și de amploarea, gravitatea și durata lor.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU