„REUȘIM ÎMPREUNĂ!” LA COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE CARTIANU” PIATRA-NEAMŢ PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR – ROSE

12/07/2019

În luna octombrie 2018, Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (MEN-UMPFE) și Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Cartianu” din Piatra-Neamț au încheiat Acordul de Grant AG500/SGL/RII/2018 în scopul realizării subproiectului intitulat „Reușim împreună!”, derulat pe o perioadă de patru ani. Categoria de grant pentru licee este mare, valoarea totală fiind de 688217 lei, fond nerambursabil. Obiectivul general al proiectului este „Mărirea numărului de absolvenţi ai studiilor liceale prin reducerea ratei de abandon la trecerea de la ciclul inferior la cel superior al liceului (din clasa a X-a în clasa a XI-a) cu scopul creşterii procentului de promovare a examenului de bacalaureat.” Au fost stabilite următoarele obiective specifice ale proiectului pe toată perioada de implementare : O1. Consolidarea competenţelor şi a cunoştinţelor la disciplinele de bacalaureat ale 600 de elevi implicaţi pe toată durata implementării proiectului. O2. Creşterea nivelului de cunoştinţe la materiile din toate ariile curriculare cu scopul creşterii ratei de promovabilitate pe an şcolar pentru cei 600 de elevi implicaţi pe toată durata implementării proiectului. O3. Reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar pentru cei 600 de elevi implicaţi pe toată durata implementării proiectului. O4. Creşterea gradului de motivare a elevilor de a participa la activităţile remediale şi extraşcolare pentru cei 600 de elevi implicaţi pe toată durata implementării proiectului. O5. Îmbunătăţirea colaborării şi intensificarea relaţiilor şcoală-comunitate pentru cei 600 de elevi implicaţi pe toată durata implementării proiectului. O6. Modernizarea bazei materiale prin achiziţia de tehnologie digitală şi mobilier modular pentru o sală de clasă. Activităţile proiectului vor fi grupate astfel: I. Activități pedagogice și de sprijin 1.1 „Învățăm să învățăm” – S – a u efectuat ore remediale la disciplinele: Limba și literatură română, Matematică, Chimie, Fizică, Biologie; 1.2 „Înţelegem experimentând” – fizică și chimie – activităţi de laborator prin realizarea de experimente şi simulări virtuale ale fenomenelor; I.3. „Succesul profesional” – activităţile constau în consilierea elevilor în vederea absolvirii studiilor şi promovării examenului de bacalaureat. Scopul acestor activităţi este motivarea elevilor prin prezentarea importanţei terminării studiilor şi promovarea examenului de bacalaureat în obţinerea succesului profesional. I.4. „O şcoală pentru noi toţi”- activitățile vizează elevii aflaţi în situaţii cu risc crescut de abandon şcolar şi îşi propun crearea unui context favorabil pentru reducerea absenteismului. I.5„Cunoaşte-te pe tine însuţi!”- activitățile îşi propun dezvoltarea coeficientului de inteligenţă emoţională al elevilor. II. Activități extracurriculare II.1 „Ştiu şi aplic!”- activităţile îşi propun crearea unei viziuni interdisciplinare centrate pe competenţele cheie din programele şcolare de bacalaureat. II.2 „Clubul Metaphora”- activităţile din cadrul acestui club au ca scop dezvoltarea abilităţilor elevilor de a realiza eseuri, reportaje, interviuri, anchete, proze scurte care sunt exerciţii pregătitoare pentru examenul de bacalaureat. II.3 „Călătorie în viitorul meu” – efectuarea de vizite şi excursii tematice la agenţi economici, universități. II.4 „O familie altfel – școala noastră”- promovarea imaginii școlii în comunitate, în cadrul unor evenimente precum Caravana Cartianu, Zilele porților deschise. III. Activităţi de renovare şi dotare III.1. „Acasă la mine, în școală”- modernizarea unei săli de clasă prin dotarea cu mobilier modern modular pentru 30 de elevi, catedră, scaune şi echipamente IT. III.2. „Școala viitorului”- completarea dotărilor tehnice cu echipamente IT. Pregătirea prin activitățile remediale pentru primii 150 de elevi selectați în primul an de proiect la disciplinele de bacalaureat a fost realizată pe baza unui orar alcătuit de echipa de implementare în colaborare cu profesorii care au susţinut aceste ore în funcție de orarul săptămânal al elevilor. O parte din fondurile proiectului sunt prevăzute pentru achiziții. Până în acest moment, s-a achiziționat catalogul electronic pentru elevii din cadrul proiectului și părinții acestora, o platformă e-learning ce este actualizată cu materiale necesare în cadrul activităților pedagogice și de sprijin precum și în activităților extracurriculare. De câteva zile s-a finalizat și achiziția de mobilier modular pentru 30 de elevi format din: bănci, catedră, scaune pentru amenajarea unei săli de clasă. Această sală va fi dotată și cu laptop-uri, videoproiector, ecran de proiecție. O parte din laptop-uri au fost deja achiziționate. Această sală de clasă se va putea transforma din sală de curs, în sală de dezbateri sau laborator datorită mobilierului ergonomic, permițând astfel crearea unui mediu propice învățării. Prin realizarea activităților într-un spațiu modern, favorabil studiului, va crește și interesul și motivația elevilor de a participa la activitățile școlare și extrașcolare. Deja a devenit o tradiție realizarea Caravanei Cartianu, ce constă în popularizarea ofertei școlare a colegiului. In anul acesta, noutatea a constat în faptul că cei care au promovat imaginea școlii au fost o parte dintre elevii antrenaţi în cadrul proiectului. În timpul Săptămânii Altfel, s-a închiriat un microbuz și elevii însoțiți de un cadru didactic au mers în școlile din mediul urban. A fost o experiență de neuitat. De asemenea, tot în cadru Săptămânii Altfel, s-au desfășurat și Zilele porților dechise. Școala și-a deschis larg porțile pentru elevii de clasa a VIII-a din județ. Aceștia au fost impresionați de dotările din cadrul liceului: săli de clasă moderne, laboratoare, sală și teren de sport, grupuri sanitare etc. În cadrul activității „O călătorie în viitorul meu”, elevii însoțiți de profesori au efectuat două vizite la Stația meteo Piatra-Neamț și SC Infotec SRL, iar la începutul lunii iulie, 40 elevi din grupul țintă au fost într-o excursie de două zile la Iași. Elevii au vizitat facultăți din cadrul acestui centru universitar. Elevilor li s-au asigurat transportul au fost cazați și li s-a servit masa în cadrul la Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ,,Ion Ionescu de la Brad”, unde s-au bucurat de atenție deosebită din partea cadrelor universitare, care le-au pregătit un tur al facultăților. O parte dintre elevii implicați în acest an în cadrul proiectului au căpătat încredere în forţele proprii, au aplicat și au fost selectați pentru a participa în perioada 30 iunie – 14 iulie la Școala de vară organizată în cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului Iași. Rezultatele aşteptate ca urmare a implementării activităților proiectului sunt următoarele: – Scăderea ratei de abandon a elevilor din anii terminali cu 2%; – Scăderea ratei de abandon la nivelul liceului la 16%; – Menţinerea ratei de absolvire a claselor terminale la 95% pentru cei 600 de elevi din grupul țintă; – Creșterea ratei de participare la examenul de bacalaureat la 95% pentru cei 600 de elevi din grupul țintă; – Creşterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat la 35% pentru cei 600 de elevi din grupul țintă; – Creșterea gradului de implicare a elevilor în activități școlare și extrașcolare; – Scăderea numărului de absențe nemotivate ale elevilor din grupul țintă; – O sala de clasă modernizată și o platformă e-elearning cu materiale educaţionale.

Lasa un comentariu