Reguli noi pentru perdele forestiere

04/12/2017

*Protecție la secetă, viscole, inundaţii şi alunecări de teren
*Producțiile agricole cresc cu 20 %
Acum, legea nu mai limitează zonele în care fermierii pot să înființeze perdele forestiere de protecție a culturilor agricole. Asta ca urmare a modificărilor care precizează că perdelele forestiere de protecţie a terenurilor agricole se înfiinţează în toate zonele afectate frecvent de fenomene de secetă, viscole, inundaţii şi alunecări de teren. Mai mult, a fost introdus un nou articol în lege care prevede că reprezentanţii autorităţii publice centrale care răspund de silvicultură vor elabora un raport anual privind activităţile de realizare a perdelelor forestiere de protecţie a terenurilor agricole.
Facem precizarea că, pentru terenurile pe care se realizează perdele forestiere de protecție a culturilor agricole, deținătorii acestora nu datorează autorităților locale taxele și impozitele prevăzute de lege.
În județul Neamț, cele mai vechi perdele forestiere se mențin și acum la SCDA Secuieni, fiind realizate de fostul proprietar al terenului, înainte de comunism. Perdelele forestiere se înființează în fiecare primăvară, în mai multe zone ale județului, pentru protejare impotriva înzăpezirilor ori a alunecărilor de teren, nu și în scop agricol.
*După perdea, producţia agricolă crește cu 20%
Perdelele forestiere trebuie concepute ca un tot unitar, cele locale trebuie conectate la rețeaua națională, pentru a avea un efect pozitiv cât mai mare și asupra terenurilor agricole. Perdele forestiere sunt alternativa perfectă pentru fermierii care nu-și permit un sistem de irigații. În plus, fermierii trebuie să ia măsuri conexe pentru combaterea secetei și deșertificării, una dintre ele fiind și înființarea perdelelor forestiere. La care se adaugă folosirea de tehnologii aplicate în momentul de secetă și promovarea în cultură a hibrizilor și soiurilor rezistenți la secetă și arșiță.
Perdelele forestiere conduc la creșterea producţiei agricole în câmp cu până la 20%, întrucât reduc evaporaţia şi transpiraţia plantelor. Cercetările au estimat că ponderea optimă a suprafeţei ocupate de perdelele forestiere este între 4-6 % din suprafaţa câmpului agricol. În plus, perdelele forestiere portejează terenul de alunecări, secetă și de vânturile putrenice, asigurând un mediu sănătos zonei în care sunt plantate. Ele aduc și un beneficiu economic, atunci când o parte din perdeaua forestieră se taie pentru regenerare. Peste alți ani se taie și cealaltă parte.
*Perdele forestiere realizate cu bani europeni
Mai nou, perdelele forestiere se pot înființa și cu fonduri europene alocate prin PNDR 2014-2010. Cu respectarea conditiilor impuse: materialul săditor să fie insoțit de certificatul de calitate, iar pe respectivul teren să fie făcut cadastru.
În plus, noua Politică Agricolă Comună, în cazul fermelor mai mari de 15 ha, o suprafață de 5 % trebuie lăsată nelucrată ori să se înființeze pe ea perdele forestiere. Este o ocazie excelentă pentru ca fermierii să reîntregească sistemul de perdele forestiere, care ajută la creșterea producțiilor agricole, contribuind și la refacerea ecosistemului, deoarece oferă spațiul pentru dezvoltarea păsărilor de pradă care vânează șoarecii și insectele dăunătoare. În ultimii ani, de pe suprafețe însemnate, recoltele au fost distruse de șoareci.
Tina CONDREA-ZĂPODEANU

< Articolul anterior
Credite pentru agricultori