Reclamaţiile curg, însă n-a fost de interes general alegerea Comisiei de Disciplină a Colegiului Medicilor Neamţ

03/10/2017

“Aş fi dorit să fie mai receptive colegii, în condiţiile în care la Colegiu se înregistrează cel puţin două, trei reclamaţii pe săptămână”- dr. Daniela Marcoci
Turul al doilea de scrutin organizat, în zilele de 2 şi 3 octombrie, pentru desemnarea membrilor Comisiei de Disciplină a Colegiului Medicilor Neamţ, abia dacă a interesat pe 10% dintre cei 841 de doctori cu drept de vot. Ieri, până la ora 15, se strânseseră în urna de votare doar 72 de opţiuni. Însă, indiferent de numărul voturilor, alegerile vor fi validate.
“Îmi pare rău că prezenţa la vot a fost atât de slabă. Aş fi dorit să fie mai receptivi colegii mei, pentru că se alege componenţa celei mai importante comisii a Colegiului Medicilor, în condiţiile în care săptămânal sunt înregistrate două, trei reclamaţii vizavi de activitatea medicilor”, a punctat dr. Daniela Marcoci, preşedintele Comisiei Electorale a Colegiului Medicilor Neamţ.
Desfășurarea turului al II-lea al alegerilor pentru desemnarea membrilor Comisie de Disciplină a Colegiului Medicilor Neamț , pentru mandatul 2017-2023, a fost necesar deoarece la turul I nu au fost îndeplinite condițiile cvorumului minim obligatoriu.
Potrivit Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, “În cadrul fiecărui colegiu teritorial se organizează şi funcţionează comisia de disciplină, independentă de conducerea colegiului, care judecă în complete de 3 membri abaterile disciplinare săvârşite de medicii înscrişi în acel colegiu. La nivelul CMR se organizează şi funcţionează Comisia superioară de disciplină, independentă de conducerea colegiului, care judecă în complete de 5 membri contestaţiile formulate împotriva deciziilor comisiilor de disciplină teritoriale. Unul dintre membrii comisiilor de disciplină este desemnat de autorităţile de sănătate publică, la nivel teritorial, şi de Ministerul Sănătăţii, la nivelul Comisiei superioare de disciplină. Medicul răspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor şi regulamentelor profesiei medicale, a Codului de deontologie medicală şi a regulilor de bună practică profesională, a Statutului Colegiului Medicilor din România, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale CMR, precum şi pentru orice fapte săvârşite în legătură cu profesia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale CMR. ăspunderea disciplinară a membrilor CMR, potrivit prezentei legi, nu exclude răspunderea penală, contravenţională sau civilă, conform prevederilor legale. Plângerea împotriva unui medic se depune la colegiul al cărui membru este medicul. În cazul medicilor cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei Elveţiene, plângerea se depune la colegiul în a cărui rază medicul îşi desfăşoară activitatea”.
Şi-au depus candidature pentru Comisia de disciplină a CM Neamţ: dr. Lucia Chetreanu, cardiolog la SJU Neamţ, dr. Puşa Creţu- director medical la Spitalul Orăşenesc Sf. Ierarh Nicolae Bicaz, dr. Liliana Georgeta Dorofte- medic la SC Lyl Med Piatra Neamţ, dr. Gabriela Lucachi- radiolog la Spitalul Târgu Neamţ, dr. Constantin Neagu- medic de familie, dr. oana Onu- radiolog la SMU Roman, dr. Adriana Orzescu- ortoped la SMU Roman,dr. Cătălina Pălăncianu- internist la SMU Roman, dr. Cătălina Pălăncianu- internist la SMU Roman, dr. Cristinel Sava- psihiatru la SJU Neamţ şi dr. Doiniţa Vararu Gavrilescu- oncolog SJU Neamţ .
Geanina NICORESCU