Programul „Tomata” 2018

04/01/2018

*Ajutor de 3.000 euro/beneficiar/an
*Plata se face într-o singură tranşă
*În program: 34 legumicultori nemțeni
Cultivatorii de tomate în spații protejate vor beneficia și în 2018 de schema de ajutor de minimis. Resursele financiare necesare alocate pentru aceste plăți sunt de 40 de milioane euro și se asigură din bugetul pe anul 2018.
Schema de minimis este similară anului 2017 și se va aplica prin Direcția pentru Agricultură Județeană Neamț. Potențialii beneficiari sunt producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător; producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale și producătorii agricoli persoane juridice. Valoarea ajutorului de minims este de 3.000 euro/beneficiar/an.
Scopul acestui program este realizarea unei producții cantitative și calitative și are rolul de a eficientiza exploatația prin capitalizare, în vederea dezvoltării unui management eficient al acesteia. În același timp, programul răspunde dorinței consumatorului de a avea acces la produse proaspete în perioada rece a anului. Legumicultorii interesați și care îndeplinesc cumulativ criteriile necesare pot depune solicitari de înscriere în Programul „Tomata” de la începutul acestui an.
*Legumicutori nemțeni în programul „Tomata”
Anul trecut, în programul „Tomata” au rămas înscriși 34 de legumicultori nemțeni. Inițial au fost 38 de legumicultori, din care 2 au primit banii integral în primul ciclu de producție, iar 4 s-au retras pentru că nu au întrunit condițiile de plată.
Programul de susținere a produsului tomate în spații protejate derulat în anul 2017 a prezentat un mare interes în rândul producătorilor agricoli cultivatori de tomate în spații protejate. La nivel național, după primul an de implementare, erau 9.350 beneficiari înscriși în programul „Tomata”, din care 4.397 legumicultori au realizat cantitatea de roșii impusă din ciclul I de producție.
Cu toate că măsura de sprijin a fost o noutate pentru sectorul legume-fructe, s-a observat o creștere a numărului de cereri în decursul anului, producătorii agricoli manifestând interes în accesarea acestei forme de sprijin pentru tomatele cultivate în spații protejate.
*Noutăți și condiții pentru acordarea minimisului
Sumele se plătesc într-o singură tranşă. Pentru o evaluare eficientă a producției de tomate, a fost inclusă în cerere obligativitatea producătorilor de tomate ca la finalul recoltării să comunice la Direcția pentru Agricultură Județeană Neamț cantitatea totală de tomate obținută pe suprafața de 1.000 mp.
Pentru a fi eligibili acordării acestei forme de sprijin financiar pentru cultura tomate, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe condiții condiții.
Să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă indicator inscripționată “Program susținere tomate, 2018“ și să menționeze numărul cererii depuse pentru obținerea finanțării.
Să obțină o producție de minimim 2 kg de tomate/mp și să facă dovada producției realizate prin documente justificative privind comercializarea producției. Legumicultorii trebuie să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate în anul de cerere. Ei trebuie să valorifice producția în perioadele ianuarie-mai și/sau noiembrie-20 decembrie 2018.
Tina CONDREA-ZĂPODEANU

< Articolul anterior
Plante de apartament: gardenia
Urmatorul articol >
Farmacia din copac: vâscul