Programul ”Prima împădurire” 2018

05/06/2018

*Plăți pe o perioadă de 12 ani
* Valoarea unui proiect: 7.000.000 euro
*Până acum, la APIA Neamț nici o solicitare

Programul ”Prima împădurire” va continua și în acest an, iar cei care vor să-şi transforme în păduri pământul lăsat în paragină sau păşunile pot să câştige foarte mulți bani. Vor face lucrările de împădurire din fonduri proprii, după care APIA Neamț le restituie toți banii investiți, plus o primă anuală, achitată timp de 12 ani.
Sprijinul financiar se acordă deținătorilor de terenuri agricole, în baza unui contract încheiat pentru o perioadă de 12 ani, prin care se angajează să realizeze trupuri de pădure sau perdele forestiere de protecție. Valoarea maximă a unui proiect este de 7.000.000 euro.
Nu intră la această finanțare terenurile din categoria pajiştilor naturale permanente, cu excepția celor afectate de fenomene de degradare a solului. Dar nici terenurile agricole pentru care există angajamente în derulare pentru agro-mediu şi climă și agricultură ecologică.

*Demersuri pentru împădurire

Cu sprijinul inspectorilor APIA Neamț se face identificarea suprafeţelor care urmează a fi împădurite, după care urmează elaborarea proiectului tehnic de împădurire de către persoane fizice sau persoane juridice de specialitate atestate. Costurile aferente acestor servicii se vor plăti la prima cerere de plată. Fermierul trebuie să obțină și avizul Gărzii Forestiere pentru proiectul tehnic de împădurire.
Urmează depunerea cererii de sprijin la APIA Neamț, evaluarea ei, selecția beneficiarilor în funcție de punctajul acordat, semnarea angajamentelor de beneficiarii selectați. Din acest moment, pot demara efectiv lucrările de împădurire.
Anual, fermierii depun cereri de plată, la care se face verificarea administrativă și pe teren de APIA Neamț și Garda Forestieră a lucrărilor efectuate și a respectării condițiilor din angajament, după care se face plata. Până acum n-a fost nici o astfel de solicitare la noi în județ.
În sprijinul potențialilor beneficiari, APIA Neamț a dezvoltat o aplicație electronică pentru depunerea online a cererii de sprijin, care poate fi accesată pe adresa www.apia.org.ro şi este însoţită de instrucţiuni de utilizare.

*Câți bani pot încasa beneficiarii

Sprijinul financiar se acordă ca valoare fixă, reprezentată de costuri standard pe hectar pentru împădurire și compensarea pierderilor de venit agricol. Avem prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere, care acoperă şi costurile cu elaborarea proiectului tehnic de împădurire și împrejmuire a plantației, denumită „prima 1”. La aceasta se adaugă prima anuală acordată pe unitatea de suprafață, pentru acoperirea costurilor de întreţinere (maximum 6 ani) și îngrijire a plantaţiei forestiere (maximum 2 ani), precum şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi, pentru o perioada de 12 ani, denumită „prima 2”.
Proprietarii de terenuri agricole care intră în programul „Prima împădurire” vor primi în primul an, la înfiinţarea pădurii, câte 6.000 euro/ha, iar în următorii ani câte 2.700 euro/ha pentru întreținere.
Beneficiarii eligibili pentru orice componentă a „primei 2” trebuie să respecte normele de eco-condiționalitatea pe toate terenurile agricole și pe toată durata angajamentului. Numai deţinători de terenuri agricole, încadraţi în categoria fermierilor activi la momentul depunerii cererii de sprijin, pot beneficia de compensația pentru acoperirea pierderilor de venit agricol.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU

Lasa un comentariu