Procesare agricolă și marketing pe bani europeni

02/07/2018

*Proiecte cu valori cuprinse între 1 și 2,5 milioane euro
*Anul trecut, fermierii nemțeni au depus 4 proiecte
Fermierii nemțeni care doresc să-și promoveze mai eficient mărfurile, să se integreze mai ușor în lanțul agroalimentar și să crească valoarea adaugată a produselor pot accesa fonduri europene alocate pe măsura ,,Sprijin pentru investiții în procesareași marketingul produselor agricole”.
Fondurile europene nerambursabile se dau pentru înființarea sau modernizarea unităților de procesare și comercializare, introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse agricole și procese, aplicarea măsurilor de protecția mediului, creșterea numarului de locuri de muncă, dar și pentru promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile. Beneficiarii finanțării europene suntpersoane fizice autorizate, societati comerciale, cooperative agricole, care pot primi sprijin public nerambursabil de 50% din totalul cheltuielilor eligibile.

*Producție agricolă, urmată de procesare

Activitatea agricolă este cu adevărat profitabilă numai dacă obținerea produseor primare este urmată de procesarea acestora. Finanțarea de acum vizează tocmai acea parte din lanțul economic de care fermierul are cea mai mare nevoie: procesarea și crearea de produse cu valoare adăugată, atât de necesare creșterii economice sustenabile a fermei. Pentru a fi profitabil, fermierul nu trebuie să mai fie doar furnizor exclusiv de materie primă, ieftină, ci să ofere produse agroalimentare finite.
Spre astfel de activități țintesc și fermierii nemțeni. Dovadă că, anul trecut, ei au depus 3 proiecte pe măsura clasică de finanțarea investițiilorprivind procesarea produselor agricole. La aceastea se adaugă și solicitarea de finanțare GBER pentru extinderea unei capacități de producție din sectorul agricol. Practic, pentru acest sector de activitate, fermierii nemțeni au cerut bani pentru 4 proiecte privind procesarea produselor agricole.

*Alocare nerambursabilă: 50 % din valoarea proiectelor

Finanțarea nerabursabilă alocată pentru procesarea și marketingul produselor agricole este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători ori cooperative și de 40% pentru alte intreprinderi. Dar nu poate depăși 1.000.000 euro/proiect pentru IMM în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat; 1.500.000 euro/proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat; 2.500.000 euro/proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat.
Fondurile europene nerambursabile alocate pentru procesarea și marketigul produselor agricole se alocă pentru construcția, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare. Achizitionarea (inclusiv prin leasing) de utilaje noi, instalații, echipamente și mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime și comercializării produselor agro-alimentare în cadrul lanțurilor alimentare integrate.
Sunt decontate și cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru procesarea și comercializarea produselor agro-alimentare.
Tina CONDREA-ZĂPODEANU

Lasa un comentariu