Primarul Dragoş Chitic se ţine de cuvânt: Încă o convocare pentru Piaţa Centrală!

04/10/2017

M.O.T.

O nouă şedinţă de Consiliu Local la Piatra Neamţ va avea loc, săptămâna aceasta, vineri, 6 octombrie, ora 11, oo, pe subiectul Piaţa Centrală.

Dragoş Chitic, primarul muniipiului Piatra neamţ anunţase că va relua acest subiect de fiecare dată când legea îi va permite:

Voi convoca în fiecare săptămână câte o ședință de Consiliu Local în care vă voi cere să aprobați deschiderea pieței, să vă asumați și să dați explicații pietrenilor  de ce acest obiectiv rămâne închis”, spunea edilul, într-n comunicat de presă.

Şedinţa de vineri, aşa cum a fost ea publicată, este dedicată în exclusivitate Pietei Centrale. Dacă este cea mai bnă metodă, rămâne de văzut…

PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin. (4), art. 63 alin. 1 lit. e), art. 68 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUN:

ART.1 – Se convoacă în sedinţă de îndată Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru data de 06.10.2017 – ora 11:00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Piatra Neamţ, din str. Ştefan cel Mare nr. 6 – 8, cu următoarele proiecte ale ordinei de zi:

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri pentru administrarea Pieţei Centrale Agroalimentare Sfântul Gheorghe din municipiul Piatra Neamţ;

– iniţiator – primar Dragoş CHITIC

2. HOTĂRÂRE privind aprobarea gestiunii directe, cu caracter temporar, a serviciului public de administrare, întreţinere şi exploatare a Pieţei Centrale Agroalimentare Sfântul Gheorghe din municipiul Piatra Neamţ.

– iniţiator – primar Dragoş CHITIC

ART.2 Prezenta se comunică Prefectului Judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija Secretarului Municipiului Piatra Neamţ.