Premiile Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România, Reprezentanţa Neamţ: coordonator Cristian Livescu, şi Lucian Strochi, pentru volumul de poezie „Ancadierul”

22/11/2017

Cu prilejul unei festivităţi în organizarea Societăţii Scriitorilor din judeţul Neamţ, care a avut loc vineri 17 nov. 2017, la Biblioteca judeţeană „G. T. Kirileanu” din Piatra Neamţ, au fost decernate premiile revenite nemţenilor în palmaresul din acest an al Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România. Astfel, Reprezentanţa Neamţ, coordonator Cristian Livescu, a primit Premiul „Reprezentanţa anului”, pentru activitate deosebită desfăşurată în perioada din urmă. De asemenea, scriitorul Lucian Strochi a primit Premiul Reprezentanţei Neamţ a Filialei Iaşi, pentru volumul de poezie „Ancadierul” (Editura Cetatea Doamnei, 2016), o elegantă realizare editorială, cuprinzând 365 de poeme în formă fixă, cu numeroase ornamente grafice şi reproduceri după lucrări ale plasticienilor din Neamţ. În prezenţa unui numeros public, diplomele au fost înmânate de scriitorul Marius Chelaru, membru al Comitetului de conducere al Filialei Iaşi a USR.
„Reprezentanţa noastră s-a remarcat recent prin câteva activităţi care s-au bucurat de ecouri favorabile în mediile literare româneşti, a spus cu acest prilej criticul Cristian Livescu. A fost în primul rând iniţiativa cu Premiul naţional pentru proză „Ion Creangă”, susţinut de CJ Neamţ, din primăvara acestui an, care a produs o impresie puternică, pentru că era aşteptat să se alăture Premiului naţional „M. Eminescu” de la Botoşani, stimulând producţia narativă şi punând Neamţul pe harta premiilor de autoritate din ţară. Se adaugă alte câteva proiecte importante, precum Târgul de carte Libris (şapte ediţii), revista Antiteze, Zilele C. Hogaş, Zilele C. V. Gheorghiu, Sadoveniana şi Premiul „M. Sadoveanu”, argumente pentru susţinerea tradiţiei şi aducerea ei în atenţia publicului de azi. Cât priveşte premiul atribuit lui Lucian Strochi, consider că el este binemeritat şi atestă maturitatea acestui autor care n-a mai luat o distincţie a Filialei noastre din 1996, de la romanul său Cicatricea. Sunt premii care confirmă o viaţă literară intensă în spaţiul nemţean.”
Dintre scriitorii originari din judeţul nostru aflaţi în palmares, reţine atenţia numele lui Vasile Popa Homiceanu, cu romanul Cronici din Cetatea Lumii (Tratat de comedie rurală, II), Ed. Limes, care a primit Premiul pentru proză al USR, Filiala Iaşi

Despre măreţia cărţilor: medalioane Lucian Strochi
şi arhim. Benedict Sauciuc

În colaborare cu SSJN, manifestarea de închidere a Zilelor Bibliotecii Judeţene „G. T. Kirileanu” a adus în atenţie un eveniment dedicat Cărţii şi esteticii editoriale, prin lucrările a doi autori care s-au remarcat prin calitatea de excepţie a tipăriturilor propuse publicului, ţinând de sfera rarităţilor bibliofile.
Un prim medalion s-a referit la Lucian Strochi şi la recentele volume publicate de acesta – Ancadierul şi Integrala Ancadierului, reunind nu mai puţin de 9 titluri, în ţinută elegantă, apărute la Editura Cetatea Doamnei: vol. 1 „Sonete italiene şi engleze”, 2016; vol. 2 „Ancade. Lucanse. Leme”, 2016; vol. 3 „Balade. Canţone. Lieduri. Sextine”, 2016; vol. 4 „Distihuri. Gazeluri. Masnavi. Rubaiate. Catrene. Poeme într-un vers”, 2016; vol. 5 „Bestiar. Fabule”, 2017; vol. 6 „Doine. Descântece. Blesteme. Bocete. Colinde. Pluguşor”, 2017; vol. 7 „Rondeluri. Pantumuri. Madrigale. Glosse. Tenson. Triolete”, 2017; vol. 8 „Elegii. Maqame. Ode. Stampe. Terţine. Pasteluri”, 2017; vol. 9 „Tanka. Haikuuri. Renga. Haiga. Sigio”, 2017. Despre creaţia lui Lucian Strochi (debut în 1985, cu volumul de proză „Penultima partidă de zaruri”), care include poezie, proză, eseuri, teatru, memorialistică, aforisme etc., au vorbit invitaţii săi, scriitorii: Cristian Livescu, Constantin Tomşa, Constantin Munteanu, Dorin Ploscaru (Piatra Neamţ), Emilian Marcu şi Daniel Corbu (Iaşi), Ioan Dănilă (Bacău), Petruş Andrei (Bârlad), C. I. Uşurelu (Panciu), dr. Dan Gabriel Arvătescu, Cornel Paiu (Roman), Ion Asaftei, vicepreşedinte al CJ Neamţ, Mihaela Mereuţă, directoarea Bibliotecii Judeţene. Cu toţii au fost de acord că Lucian Strochi este un autor redutabil, cu o operă bine conturată, diversă, impesionantă prin felul de a se adresa cititorului, îndrumându-i percepţia – în noile cărţi – spre formele fixe, de virtuozitate, ale poeziei.
Un al doilea medalion a adus în atenţie două lucrări impunătoare prin efort documentar şi ţinută iconografică, datorate arhim. Benedict Sauciuc, stareţul Mănăstirii Neamţ, apărute în aceste zile la Editura Doxologia din Iaşi: „Mănăstirea Neamţ, vatră de spiritualitate şi cultură românească”, vol. I 1945-1989; vol. II 1990-2017; albumul „Obiecte liturgice şi odoare bisericeşti la Mănăstirea Neamţ”. Cu lansarea acestor studii deosebit de valoroase, însoţite de preţioase imagini, publicul prezent a fost martorul unui veritabil eveniment, autorul oferind numeroase detalii asupra materialului cercetat, cu elemente de inedit, despre unul din cele mai importante lăcaşuri din istoria Bisericii Ortodoxe şi a monahismului românesc. Stareţ din 5 nov. 1997, arhim. Benedict Sauciuc (n. 3 nov. 1962, loc. Copalău, Botoşani) este un veritabil cărturar, în bună tradiţie paisiană; din 2014, doctor în Teologie al Facultăţii de Teologie ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti, cu lucrarea „Mănăstirea Neamţ în perioada regimului comunist”. Alte lucrări publicate: „Monografia Mănăstirii Neamţ”, 2005, „Evoluţia proprietăţilor imobiliare ale Mănăstirii Neamţ” (colab.), 2012.
Tot cu acest prilej a fost prezentată cartea „Un stâlp de lumină al Ardealului: Ava Mihail Goia”, 2017, îngrijită de Lucian Strochi.