Potrivit inspectorilor sanitari veterinari, “lingi macul” prin fabricile şi depozitele alimentare din judeţ

12/11/2017

Un control tematic desfăşurat, în ultima lună, de inspectorii sanitari veterinari din toată ţara pentru identificarea fabricilor şi depozitelor agroalimentare cu probleme de igienă a scos de sub preş mizeria din sute de unităţi, fiind acordate amenzi de câteva zeci de mii de lei. Inspectorii sanitari veterinari din judeţul Neamţ au dat printre cele mai mici sancţiuni din ţară, de unde ar rezulta că n-avem de ce să ne îngrijorăm în privinţa condiţiilor de igienă din unităţile de fabricaţie şi depozitare a produselor agroalimentare. Inspectorii Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru SIguranţa Alimentelor din Neamţ au sancţionat cu 2.000 lei neîntreţinerea spaţiilor de prelucrare, depozitare şi de valorificare a produselor alimentare.
Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a municipiului Bucureşti au desfășurat 8.892 de controale în unităţile din industria agroalimentară care desfăşoară activităţi în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii, a produselor de patiserie, a băuturilor răcoritoare, a băuturilor alcoolice, dar și a celor de depozitare a produselor alimentare, a  seminţelor, legumelor și fructelor.
Controalele au vizat aspecte privind calitatea spaţiilor de depozitare a produselor alimentare, manipularea, prelucrarea şi depozitarea acestora, controlul dăunătorilor, documentele prevăzute de legislație şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţilor.
Ca urmare a neregulilor constatate, au fost acordate 68 de avertismente precum și 81 de amenzi contravenționale în valoare totală de 135.700 lei.
De asemenea, în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.
Geanina NICORESCU